Skip to main content

LTH:s profilområde: Aerosoler

Idag står mänskligheten inför stora samhällsutmaningar, och vi befinner oss nu i en övergångsperiod med mycket teknisk utveckling. För att kunna bidra till denna övergång till ett hållbart samhälle har LTH:s profilområde Aerosoler identifierat följande påverkansområden:

 • Hälsa
 • Klimat
 • Innovationer och lösningar

Forskningen inom profilområdet ökar förståelsen för källorna till partikelformiga luftföroreningar och dess effekter på klimat och människors hälsa, och tar fram innovationer och kontrollstrategier inom följande områden: Hälsosamma inomhus- och utomhusmiljöer, rena transporter samt hållbara material och städer. Forskningen bedrivs i nära samarbete med externa aktörer för att möta samhälleliga och industriella behov.

 

Vårt mål är att arbeta för ren luft, för att förbättra klimatprognoser och möjliggöra hållbara lösningar.

Fokusområden

Aktiviteterna är indelade i tre sammankopplade forskningsinriktningar som sträcker sig från grundforskning till tillämpad forskning:

 • Grundläggande studier av hur föroreningar bildas och omvandlas
 • Potential för utsläppsminskning och effekter av ny teknik inom transport och energi
 • Partikelutsläpp från väg- och järnvägstransporter som inte kommer från avgaser (från bromsar, från gränsytor mellan däck och väg och mellan hjul och järnväg)

Koordinering: Per-Erik Bengtsson, Jens Wahlström och Joakim Pagels

Inom detta fokusområde studeras atmosfäriska aerosoler från olika källor, från jordytan ända upp till stratosfären:

 • Grundläggande studier av atmosfäriska processer och molnbildning
 • Förbättrad kvantifiering av klimateffekterna av atmosfäriska aerosoler
 • Framtagande av underlag för förbättrad hälsokonsekvensbedömning av olika föroreningskällor och deras omvandling i atmosfären

Koordinering: Erik Swietlicki, Moa Sporre, Birgitta Svenningsson och Pontus Roldin

Området omfattar grundforskning där aerosoler används för att skapa nya material, forskning om människors och miljöns exponering under produktion och tillverkning, samt konsumentanvändning, oavsiktliga bränder, deponering och återvinning:

 • Framtagning av avancerade material från aerosoler, med storleks- och sammansättningskontroll
 • Människors exponering av nya material, och säkerhet vid inandning, under hela livscykeln
 • Miljöspridning via aerosolutsläpp vid återvinning och sekundär användning av material

Koordinering: Jenny Rissler, Maria Messing och Christina Isaxon

Aerosoler i inomhusmiljöer är ett snabbt växande forskningsområde både när det gäller inomhusluftkvalitet och aerosolers roll vid sjukdomsöverföring. Detta fokusområde har tre strategiska forskningsinriktningar:

 • Grundläggande aerosolprocesser inomhus, med kvantifiering av utsläpp från inomhuskällor och inomhusomvandling av utomhusföroreningar
 • Skapa hälsosamma inomhusmiljöer, utforska samspelet mellan aerosolexponeringar och flera miljöfaktorer i den byggda miljön som påverkar människors hälsa
 • Aerosoler och sjukdomsöverföring, med visionen att minska negativa hälsoeffekter vid inandning av biologiska aerosoler

Koordinering: Aneta Wierzbicka, Birgitta Nordquist och Jakob Löndahl


Infrastruktur

Infrastrukturen inom profilområdet omfattar både aerosolmätningsstationer och ett specialanpassat aerosollaboratorium. Länkarna nedan öppnar infrastrukturernas egna webbsidor.

Forskare och medarbetare

Forskare inom området Aerosoler i Lunds universitets forskningsportal

Medverkande institutioner:

 • Bygg- och miljöteknologi
 • Matematikcentrum
 • Kemiteknik
 • Kemi
 • Desigvetenskaper
 • Energivetenskaper
 • Livsmedelsteknik
 • Maskinvetenskaper
 • Fysik
 • Teknik och samhälle

Även institutioner från medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna deltar.

Koordinatorer

Joakim Pagels och Moa Sporre

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal.

Idag står mänskligheten inför stora samhällsutmaningar, och vi befinner oss nu i en övergångsperiod med mycket teknisk utveckling. För att kunna bidra till denna övergång till ett hållbart samhälle har LTH:s profilområde Aerosoler identifierat följande påverkansområden:

 • Hälsa
 • Klimat
 • Innovationer och lösningar

Forskningen inom profilområdet ökar förståelsen för källorna till partikelformiga luftföroreningar och dess effekter på klimat och människors hälsa, och tar fram innovationer och kontrollstrategier inom följande områden: Hälsosamma inomhus- och utomhusmiljöer, rena transporter samt hållbara material och städer. Forskningen bedrivs i nära samarbete med externa aktörer för att möta samhälleliga och industriella behov.

 

Vårt mål är att arbeta för ren luft, för att förbättra klimatprognoser och möjliggöra hållbara lösningar.

Fokusområden

Aktiviteterna är indelade i tre sammankopplade forskningsinriktningar som sträcker sig från grundforskning till tillämpad forskning:

 • Grundläggande studier av hur föroreningar bildas och omvandlas
 • Potential för utsläppsminskning och effekter av ny teknik inom transport och energi
 • Partikelutsläpp från väg- och järnvägstransporter som inte kommer från avgaser (från bromsar, från gränsytor mellan däck och väg och mellan hjul och järnväg)

Koordinering: Per-Erik Bengtsson, Jens Wahlström och Joakim Pagels

Inom detta fokusområde studeras atmosfäriska aerosoler från olika källor, från jordytan ända upp till stratosfären:

 • Grundläggande studier av atmosfäriska processer och molnbildning
 • Förbättrad kvantifiering av klimateffekterna av atmosfäriska aerosoler
 • Framtagande av underlag för förbättrad hälsokonsekvensbedömning av olika föroreningskällor och deras omvandling i atmosfären

Koordinering: Erik Swietlicki, Moa Sporre, Birgitta Svenningsson och Pontus Roldin

Området omfattar grundforskning där aerosoler används för att skapa nya material, forskning om människors och miljöns exponering under produktion och tillverkning, samt konsumentanvändning, oavsiktliga bränder, deponering och återvinning:

 • Framtagning av avancerade material från aerosoler, med storleks- och sammansättningskontroll
 • Människors exponering av nya material, och säkerhet vid inandning, under hela livscykeln
 • Miljöspridning via aerosolutsläpp vid återvinning och sekundär användning av material

Koordinering: Jenny Rissler, Maria Messing och Christina Isaxon

Aerosoler i inomhusmiljöer är ett snabbt växande forskningsområde både när det gäller inomhusluftkvalitet och aerosolers roll vid sjukdomsöverföring. Detta fokusområde har tre strategiska forskningsinriktningar:

 • Grundläggande aerosolprocesser inomhus, med kvantifiering av utsläpp från inomhuskällor och inomhusomvandling av utomhusföroreningar
 • Skapa hälsosamma inomhusmiljöer, utforska samspelet mellan aerosolexponeringar och flera miljöfaktorer i den byggda miljön som påverkar människors hälsa
 • Aerosoler och sjukdomsöverföring, med visionen att minska negativa hälsoeffekter vid inandning av biologiska aerosoler

Koordinering: Aneta Wierzbicka, Birgitta Nordquist och Jakob Löndahl

Mer om

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal

Infrastruktur

Infrastrukturen inom profilområdet omfattar både aerosolmätningsstationer och ett specialanpassat aerosollaboratorium. Länkarna nedan öppnar infrastrukturernas egna webbsidor.

Forskare och medarbetare

Forskare inom området Aerosoler i Lunds universitets forskningsportal

Medverkande institutioner:

 • Bygg- och miljöteknologi
 • Matematikcentrum
 • Kemiteknik
 • Kemi
 • Desigvetenskaper
 • Energivetenskaper
 • Livsmedelsteknik
 • Maskinvetenskaper
 • Fysik
 • Teknik och samhälle

Även institutioner från medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna deltar.

Koordinatorer

Joakim Pagels och Moa Sporre

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal.