Skip to main content

Kontakt

Besöksadress
Ole Römers väg 3, Lund/ E-huset, 5:e våningen

Postadress
Lunds Tekniska Högskola
Utbildningsavdelningen
Box 118
221 00 Lund

 

Allmän kontaktadress för lässchemat, lokalbokning etc
schema@lth.lu.se

Allmän kontaktadress för tentamensschemat
tentamensschema@lth.lu.se

Avdelningschef

Peter Gustafsson 
Tel: 046-222 90 04

Schemaläggare/lokalbokare

Naomi Facks
Tel: 046 - 222 98 47
Schemaläggning, lokalbokning.
Arbetar för närvarande 80%.
Schemalägger BI, I, M/MD, R, RH, V, MEMB, MFIPDES, MFST, MHET, MKAT, MLOG och MPRR samt följande i Helsingborg: IBYA, IBYI, IBYV
 

Johan Grönlund
Tel: 046 - 222 71 47
Schemaläggning, lokalbokning.
Schemalägger BME, C, D, E, L, MMSR, MSOC, MVAR och MWIR samt följande i Helsingborg: IDA och IEA
 

Love Liedholm
Tel: 046-222 89 84
Schemaläggning, lokalbokning.
LTH:s processledare inom SRS.
Schemalägger A, KID/MID, MAEF, MARK och MSUD samt följande i Helsingborg: Tekniskt och naturvetenskapligt basår
 

Sophie Sjögren 
Tel: 046 - 222 37 11 
Schemaläggning, lokalbokning, webbsidor.
Arbetar deltid, företrädesvis förmiddagar.
Schemalägger B, F, K, N, Pi, W och KLMT (före detta YL), MBIO, MFOT, MLAK, MLIV, MLSA, MMET, MNAV, MWLU samt TFHS

 

Kontakta LTH:s schemaläggare:

schema@lth.lu.se
Allt som rör lässchemat, lokalbokning etc

tentamensschema@lth.lu.se
Allt som rör tentamensschemat

TimeEdit-länkar:

TimeEdit Viewer (ny flik)
Sök fram scheman

TimeEdit Lokalbokning (ny flik)
Boka/beställ lokal till möte, konferens etc

LU:s Lathundar och manualer (ny flik)
Hur du söker fram ett schema i TimeEdit, prenumererar på ett schema etc

Page Manager: schema@lth.lu.se | 2021-06-14