Skip to main content

Fysicum - översikt av lokaler

Fysicum/Fysiska institutionen ligger nära LTH:s campus och har besöksadress Professorsgatan 1.

Översiktskarta över Fysicum (pdf, ny flik).

DDG:s översikt över datorsalarna på Fysicum (ny flik).

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal Fys:XXX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal Fys:XXX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.
  • Skall lokalen användas i ett befintligt schema som finns i TimeEdit? Boka den inte själv via TimeEdit, utan kontakta LTH:s schemaläggare så hjälper de dig - schema@lth.lu.se.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: 4
Platsantal: 132
Ägare: Fysik LTH
Access: Öppen mellan 7-17, övrig tid Saltolås. Access ges av kerstin.nilsson@fysik.lth.se respektive kristina.loo@fysik.lu.se

Utrustning lokal Fys:H418 Rydbergsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:H418 Rydbergsalen (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 4
Platsantal: 82
Ägare: Fysik LTH
Access: Öppen mellan 7-17, övrig tid Saltolås. Access ges av kerstin.nilsson@fysik.lth.se respektive kristina.loo@fysik.lu.se

Utrustning lokal Fys:K404 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K404 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Seminarierum/undervisningssalar/övningssalar

Våning: 2
Platsantal: 48
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen.

Utrustning lokal Fys:H221 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:H221 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 3
Platsantal: 20
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen

Utrustning lokal Fys:H322 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:H322 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 4
Platsantal: 48
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen

Utrustning lokal Fys:H421 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:H421 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 2
Platsantal: 24
Ägare: Fysik LTH
Access: Låst via Salto. Access ges av kerstin.nilsson@fysik.lth.se respektive kristina.loo@fysik.lu.se

Utrustning lokal Fys:K262 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K262 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Datorsalar med Linux

Våning: 3
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser
Ägare: Fysik N
Access: Låst. LU-personal samt LTH-/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på Fysicum (ny flik)

Utrustning lokal Fys:H321A Meitner (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:H321A Meitner (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen kan direktbokas i TimeEdit av LTH:s schemaläggning (schema@lth.lu.se) efter överenskommelse med institutionen.

Datorsalar med Windows

Våning: 2
Platsantal: 22 datorer, 22 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på Fysicum (ny flik)

Utrustning lokal Fys:K204 Curie (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K204 Curie (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Grupprum

Våning: 2
Platsantal: 16
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen.

Utrustning lokal Fys:K216 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K216 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 2
Platsantal: 6
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen.

Utrustning lokal Fys:K217 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K217 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 2
Platsantal: 8
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen.

Utrustning lokal Fys:K218 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K218 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 2
Platsantal: 8
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen.

Utrustning lokal Fys:K219 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K219 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Våning: 2
Platsantal: 16
Ägare: Fysik LTH
Access: Är alltid öppen.

Utrustning lokal Fys:K220 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Fys:K220 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via LTH:s schemaläggare på schema@lth.lu.se

Page Manager: schema@lth.lu.se | 2020-05-13