Skip to main content

LTH:s profilområde: Cirkulär byggindustri

En cirkulär byggindustri är en viktig del i omställningen till koldioxidneutralitet och ett hållbart samhälle. Profilområdet bidrar med kunskap där luckor finns och tar sig an branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder.

 

Vi bidrar med kunskap till branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder.

Fokusområden

Forskning kring egenskaper hos byggmaterial och komponenter i ett cirkulärt perspektiv. Forskningen bedrivs på både mikro- och makronivå, med hjälp av laboratorieförsök, fältexperiment samt teoretiska analyser.
 

Detta fokusområde arbetar med cirkulär design, både nya och befintliga konstruktioner. Nyckelord är design för demontering, design för flexibel användning och enkelt underhåll och utbyte av material och komponenter.

Detta fokusområde undersöker hur cirkularitet kan inkluderas i byggprocessen och i affärsmodeller.


Ulla Janson och Dennis JohanssonFoto.

Koordinatorer

Ulla Janson och Dennis Johansson

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal

Forskare och medarbetare

Forskare inom området Cirkulär byggindustri i Lunds universitets forskningsprotal

Medverkande institutioner:

 • Arkitektur och byggd miljö
 • Bygg- och miljöteknologi
 • Byggvetenskaper
 • Datavetenskap
 • Designvetenskaper
 • Industriell Produktion
 • Reglerteknik
 • Teknik och samhälle

Juridiska fakulteten, Ekonomihögskolan och Internationella miljöinstitutet medverkar också i profilområdet.

En cirkulär byggindustri är en viktig del i omställningen till koldioxidneutralitet och ett hållbart samhälle. Profilområdet bidrar med kunskap där luckor finns och tar sig an branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder.

 

Vi bidrar med kunskap till branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder.

Fokusområden

Forskning kring egenskaper hos byggmaterial och komponenter i ett cirkulärt perspektiv. Forskningen bedrivs på både mikro- och makronivå, med hjälp av laboratorieförsök, fältexperiment samt teoretiska analyser.
 

Detta fokusområde arbetar med cirkulär design, både nya och befintliga konstruktioner. Nyckelord är design för demontering, design för flexibel användning och enkelt underhåll och utbyte av material och komponenter.

Detta fokusområde undersöker hur cirkularitet kan inkluderas i byggprocessen och i affärsmodeller.


Mer om

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal

Forskare och medarbetare

Forskare inom området Cirkulär byggindustri i Lunds universitets forskningsprotal

Medverkande institutioner:

 • Arkitektur och byggd miljö
 • Bygg- och miljöteknologi
 • Byggvetenskaper
 • Datavetenskap
 • Designvetenskaper
 • Industriell Produktion
 • Reglerteknik
 • Teknik och samhälle

Juridiska fakulteten, Ekonomihögskolan och Internationella miljöinstitutet medverkar också i profilområdet.

Ulla Janson och Dennis JohanssonFoto.

Koordinatorer

Ulla Janson och Dennis Johansson

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal