Skip to main content

Livslångt lärande

Kompetensutveckling för ingenjörer

Vid LTH och Lunds universitet har du möjlighet att komma tillbaka mitt i yrkeslivet och studera det som passar just din professionella utveckling. På denna sida har vi handplockat kurser i kompetensutveckling för dig som är ingenjör.

Kompetensutveckling för ingenjörer | Lunds universitet

Håll dig uppdaterad inom ditt yrkesområde

I dagens samhälle finns ett behov hos arbetstagare och en önskan från arbetsgivare, att kunna utbilda sig  kontinuerligt genom livet. Livslångt lärande används som ett samlingsbegrepp på olika utbildningsformer, och LTH har mycket att erbjuda.
 

Fristående utbildningar och kurser är öppna för alla och det innebär att en person söker till en poänggivande kurs vid en högskola eller universitet. Kurserna ger poäng på samma sätt som för studenter inom lärosätenas programutbildningar. De fristående kurserna är avgiftsfria för deltagaren, då betalning till lärosätet regleras via lärosätets utbildningsuppdrag. De fristående kurserna kvalitetssäkras av lärosätet, och regleras av Högskoleförordningen (1993:100).

LTH:s fristående kurser

Uppdragsutbildningar och kurser anordnas för företag och organisationer, och kan köpas in till medarbetare. Uppdragsutbildning kan, men behöver inte vara, poänggivande. Intyg på genomförd kurs kan erbjudas. Uppdragsutbildningarna kvalitetssäkras av lärosätet. Deltagarna i uppdragsutbildning räknas inte som studenter i egentlig mening, utan kallas deltagare. Uppdragsutbildningen regleras av Förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (2002:720).

Samverkansutbildningar och kurser är enklare informella former av utbildningsinsatser där personal från LTH är inblandad. Utbildningen klassas inte som vidareutbildning (fristående kurs) eller som uppdragsutbildning. Samverkansutbildning kan till exempel vara kortare informella utbildningsinsatser som ges av forskare på inbjudan av extern part och som en del i gemensamt forskningsprojekt. 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare. Har du ämneskunskaper på högskolenivå i ett ämne kan du bli lärare på bara tre terminer. Utbildningen drivs av Institutionen för utbildningsvetenskap. På deras webbsida kan du läsa mer om rekommenderad studiegång för dig som vill bli ämneslärare inom matematik samt kursutbud för dig som redan studerar på LTH och vill bli lärare.

Läs mer på Utbildningsvetenskaps webbsida

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2024-01-31