Priser och utmärkelser

Här presenterar vi utmärkelser, utnämningar och priser som medarbetare och studenter på Lunds Tekniska Högskola mottagit. Mejla gärna tips till webbredaktion@kansli.lth.se

 

 

10 January 2022

LTH-forskarna Carmelo D’Agostino och Lea Fünfschilling har fått ERC Starting Grant för forskning om automatiserade fordon och innovations- och kunskapsdynamik.

7 December 2021

Föreningen Vatten har beslutat att dela ut Vattenpriset för 2022 till Kenneth M Persson, teknisk vattenresurslära på LTH, för att ” på ett unikt sätt inspirera och formulera utmanande framtidsvisioner som har och fortsatt kommer resultera i betydande positiva initiativ inom vattenbranschen.”

7 December 2021

Nebojša Malešević, doktor i elektroteknik vid LTH, har av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund tilldeltas Göran Linds pris i tillämpad elektronik – 30.000 kr.

3 December 2021

LTH-studenterna Anton Andersson och Johannes Jonsson tilldelades under en ceremoni på Stålbyggnadsdagen stipendiet för bästa examensarbete 2021.

desc
1 July 2021

Elif Tiryakioglu har tilldelats Sparbankstiftelsen Färs och Frostas stipendium för särskilt framstående examensarbete inom företrädelsevis hållbar utveckling, för sitt examensarbete: Development and Evaluation of a Sustainable Paper Straw Wrap - A Packaging Design Project for Tetra Pak.

16 June 2021

Sparbanken Skånes Forskningspris 2021 gick till Samuel Jansson för hans avhandling Entomological Lidar: Target Characterization and Field Applications. Priset är på 100 000 kronor.

10 June 2021

Professor Sven Mattisson har förlänats H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band för betydelsefulla tekniska innovationer.

2 June 2021

Sparbanken Skånes Masterpris 2021 gick till David Einarson, som läser arkitektur på LTH, för hans examensarbete Urban foodprint - exploring a design that merges urban landscape and local food production.

desc
6 May 2021

Oscar II:s stipendium 2021 har tilldelats David Busto för hans avhandling ”Quantum interference effects in attosecond photoionization dynamics".

desc
5 May 2021

Ellen Öberg, kemiteknik, har tilldelats Karl-Erik Sahlbergs stipendium för särskilt framstående examensarbete för för sitt examensarbete ’Optimering av vattenförbrukning – En studie på Perstorp AB’.

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2019-02-06