Skip to main content

Specialstudier

Antagning av specialstuderande kan ske till kurser som endast ges för programstudenter vid LTH och till sökande som har som mål med specialstudierna att inkludera dem i kommande examen vid annan fakultet eller annat svenskt lärosäte.

Du kan bli antagen som specialstuderande om du har pågående studier vid annan fakultet eller annat svenskt lärosäte eller är stipendiat från ett universitet där utbytesavtal saknas.

Antagning av specialstuderande sker endast om det finns tillräckliga utbildningsresurser och i begränsad omfattning. Du kan totalt bli antagen till högst 30 högskolepoäng. Antagning till kurser som ingår i första årskursen på LTH:s program sker endast i undantagsfall.

Du måste senast sista ansökningsdag:

  • Bifoga intyg från programkoordinator eller motsvarande, vid den fakultet eller det lärosäte där du har för avsikt att avlägga din examen, om att kursen får medräknas i din kommande examen.
  • Bifoga kursplaner* om du har meriter från annan fakultet eller annat svenskt lärosäte. Kursplaner ska bifogas för samtliga kurser du vill ska ingå i bedömningen av behörighet till kursen du söker.

*För en kurs ska det finnas en kursplan. I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande och särskild behörighet som krävs för antagning till utbildningsprogrammet i vilket kursen ingår.
  • Eventuella övriga särskilda förkunskaper för den enskilda kursen.

Viktiga datum

Ansökan för höstterminen 2024 är stängd.

Förkunskapskraven för kurser som startar läsperiod 1 hösten 2024 måste styrkas senast den 20 juni 2024.

Förkunskapskraven för kurser som startar läsperiod 2 hösten 2024 måste styrkas senast den 1 oktober 2024.

Sista ansökningsdag för vårterminen 2025 är den 15 oktober. Webbformulär öppnar i mitten av september.

Läsårsindelning: https://www.lth.se/lthin/schemalaeggninglokalbokning-paa-lth/laesaarsindelning/

Antagningen vid LTH

antagningen@lth.lu.se

Page Manager: antagningen@lth.lu.se | 2024-04-16