Skip to main content

Klas Anshelm

Fontänen av arkitekt Klas Anshelm (1914–1980) och skulptören Arne Jones (1914–1976). Den första modellen gjordes i april 1963. Den står nu i skala 1:100 på Skissernas museum.

Ett ”vattenfall” fanns med redan på Anshelms första, sedan förkastade, grundskiss till LTH, där hela skolan låg i en halvcirkel runt sjön Sjön. 1970 invigdes LTH-fontänen, byggd för en dryg miljon och finansierad av Statens konstråd. Den visade sig ha svårt att hålla tätt och den drabbades dessutom av sabotage i form av stenkastning genom glasrutorna. Det fanns ett politiskt motstånd mot ”det onödiga konstprojektet”, men också konstruktionsproblem som  främst handlade om att klara vindpåverkan. Fontänen förföll och blev ett debattämne.

Idén var att vatten från Pålsjö tegelbruks två gamla dammar, numera kända som sjön Sjön, skulle pumpas elva meter upp till det högsta glaskaret, varifrån det återbördades till den lägsta sjön genom en serie glasbassänger. Men bara undantagsvis var fontänen i drift med vatten, sista gången det hände var 18 augusti 1996. 

I samband med utställningen Offentlig konst i Lund på Skissernas museum 1990 togs fontänen upp till ny debatt. Till en ny utställning om fontänen 1996–67 bildades en arbetsgrupp för dess restaurering med bland andra dåvarande LTH-rektor Thomas Johannesson. En fungerande modell med vatten byggdes. 1996 plockades glasen ner och stålet blästrades. Fontänen blev en statisk skulptur.

Kärt barn har många namn: LTH-fontänen (Anshelms eget namn), fontänen von Tänen, Laxtrappan, Döda fallet och Fontana di Träti är några.

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2020-12-07