Skip to main content

Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen

LTH publicerar varje år omkring 100 avhandlingar och 1 700 vetenskapliga rön som banar väg för vetenskapliga upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer. Inom forskningen har vi åtta områden med särskild, tvärvetenskaplig spets: aerosoler, AI och digitalisering, avancerade ljuskällor, cirkulär byggindustri, energiomställning, nanovetenskap, teknik för hälsa och vatten.

På LTH skapar vi utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Hos oss arbetar mer än 1 000 forskare hårt för att skapa goda livsvillkor åt människor och ett mer varsamt användande av jordens resurser.

LTH:s spetskompetens samlas i åtta profilområden. Dessa forskningsmiljöer har särskild styrka och potential, och med deras hjälp kan vi dra nytta av synergier, mobilisera kompetens och bygga starka samarbeten med både näringslivet och samhället i stort.

  • Aerosoler
  • AI och digitaliseringens grundpelare
  • Avancerade ljuskällor
  • Cirkulär byggindustri
  • Energiomställningen – el och transport
  • Nanovetenskap och halvledarteknologi
  • Teknik för hälsa
  • Vatten

LTH har del i världsunik infrastruktur i form av MAX IV och även närhet till ESS. Kring dessa anläggningar växer ett tvärvetenskapligt ekosystem fram, med LTH och Lunds universitet som en drivande part.

LTH har en central placering i Öresundsregionen, Nordens befolkningsmässigt största transnationella samarbetsregion. Här finns nära fyra miljoner invånare, framstående universitet och högskolor och en stor efterfrågan på utbildning, forskning och innovation.

Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.