Skip to main content

Stöd och hjälp under studierna

LTH vill att du ska lyckas med dina studier. Därför arbetar ett stort antal lärare, studie- och karriärvägledare, administratörer och inte minst studenter i olika verksamheter som rör dina studier. Alla med syftet att din tid vid LTH ska bli en framgång.

Som student vid LTH får du tillgång till många olika sorters service och rådgivning för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för studier vid Lunds universitet. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier, bland annat anteckningsstöd eller stöd av en mentor.

Läs mer om studiestöd på Lunds universitets webbplats:

Pedagogiskt stöd

Läs- och skrivstöd

SI mentorprogram

Mentorsprogrammet handlar om samverkansinlärning och är till för att hjälpa dig som student att lyckas på några inledande kurser – främst matematik. SI-mentorprogrammet är frivilligt men har visat sig mycket uppskattat och har funnits på LTH i över 20 år.

Mentorer

Studenter som har fått utbildning inom SI och fungerar som mentorer för dig och dina studiekamrater. Ni arbetar i små grupper och syftet med arbetet är bland annat att överbrygga de skillnader som finns i inlärningstekniker på gymnasium och högskola.

Träffar

Ni träffas en gång i veckan under terminens gång och träffarna läggs in på schemat. I gruppen kan du diskutera och ställa alla de frågor som du inte fått svar på i undervisningen.

SI på LTH:s studentwebb

Frågor om studier?

Studie- och karriärvägledarna vid LTH är ditt bollplank och stöd. Vi hjälper både dig som redan är student och dig som funderar på att börja läsa vid LTH.

Page Manager: servicedesk@lu.se | 2021-02-05