Skip to main content

E-huset - översikt av lokaler

E-huset ligger på LTH:s campus och har besöksadress Ole Römers väg 3.

Datavetenskaps översiktskarta över E-huset (ny flik).

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik).

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal E:XXX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal E:XXX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.
  • Skall lokalen användas i ett befintligt schema som finns i TimeEdit? Boka den inte själv via TimeEdit, utan kontakta LTH:s schemaläggare så hjälper de dig - schema@lth.lu.se.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Lokal E:A. Bild.

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 208
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare
Övrigt: E:A är en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. För hjälp med tekniken, kontakta support@lth.se.

Utrustning lokal E:A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Lokal E:B. Bild

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 118
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal E:B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Lokal E:C. Bild.

Våning: 0
Platsantal: 70
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal E:C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Lokal E:1406. Bild.

Våning: 1
Platsantal: 78
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal E:1406 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:1406 (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Seminarierum/övningssalar

Våning: 1
Platsantal: 30
Ägare: LTH Gem
Access: Upplåst under terminstid (ej tentaveckor)

Utrustning lokal E:1123 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:1123 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 30
Ägare: LTH Gem
Access: Upplåst under terminstid (ej tentaveckor)

Utrustning lokal E:1124 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:1124 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Saltolåset som är monterat är inställt så att lokalen skall vara upplåst under terminstid.

Utrustning lokal E:1144 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:1144 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Saltolåset som är monterat är inställt så att lokalen skall vara upplåst under terminstid.

Utrustning lokal E:1145 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:1145 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Upplåst under terminstid (ej tentaveckor)

Utrustning lokal E:1147 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:1147 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 17
Ägare: LTH Gem
Access: Upplåst under terminstid (ej tentaveckor)

Utrustning lokal E:1149 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:1149 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 38
Ägare: BME
Access: Saltolås. Access ges av inst.

Utrustning lokal E:1328 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:1328 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen direktbokas i TimeEdit av LTH:s schemaläggning efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via institutionen BME (ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Upplåst under terminstid (ej tentaveckor)

Utrustning lokal E:1407 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:1407 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 32
Ägare: Datavetenskap
Access: Låst. LTH-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal E:2116 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:2116 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen direktbokas i TimeEdit av LTH:s schemaläggning efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via Institutionen för datavetenskap (ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 33
Ägare: EIT
Access: Bravida låssystem + nyckel. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:2311 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:2311 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen direktbokas i TimeEdit av LTH:s schemaläggning efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via institutionen EIT (ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 36
Ägare: EIT
Access: Bravida låssystem + nyckel. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:2517 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:2517 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen direktbokas i TimeEdit av LTH:s schemaläggning efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via institutionen (ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 24
Ägare: EIT
Access: Nyckel. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:3139 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:3139 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen direktbokas i TimeEdit av LTH:s schemaläggning efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via institutionen (ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 48
Ägare: LTH Gem
Access: Upplåst under terminstid (ej tentaveckor)

Utrustning lokal E:3308 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:3308 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Upplåst under terminstid (ej tentaveckor)

Utrustning lokal E:3315 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:3315 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Upplåst under terminstid (ej tentaveckor)

Utrustning lokal E:3316 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:3316 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Upplåst under terminstid (ej tentaveckor)

Utrustning lokal E:3318 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:3318 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Upplåst under terminstid (ej tentaveckor)

Utrustning lokal E:3319 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:3319 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

ALC-salar

ALC = Active Learning Classroom. Sal möblerad med runda bord där varje grupp har tillgång till en stor datorskärm och en whiteboard. Till skillnad från en traditionell sal där läraren är i fokus längst fram har ALC-salen ingen sådan front utan läraren rör sig runt i rummet.

Våning: 1
Platsantal: 30
Ägare: LTH Gem
Access: Låst med Salto-lås. LU-anställda har automatisk behörighet, men man måste uppdatera LU-kortet för att komma in. Salto-laddare finns vid alla ingångar till huset.

Utrustning lokal E:1408 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:1408 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 30
Ägare: LTH Gem
Access: Upplåst under terminstid (ej tentaveckor)

Utrustning lokal E:3336 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:3336 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Datorsalar med Linux

Våning: 2
Platsantal: 15 datorer, 15 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Alfa (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Alfa (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 14 datorer, 14 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Beta (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Beta (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 10 datorer, 10 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Elg (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Elg (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Falk (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Falk (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 14 datorer, 14 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Gamma (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Gamma (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Hacke (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Hacke (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Jupiter (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Jupiter (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 10 datorer, 10 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.
Övrig information: Lokalen är långsmal vilket kan vara bra att känna till.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Lo (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Lo (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Mars (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Mars (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Panter (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Panter (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 11 datorer, 11 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Saturnus (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Saturnus (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Val (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Val (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Varg (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Varg (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 10 datorer, 10 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Venus (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Venus (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Datorsalar med Windows

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 10 datorer, 10 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Elg (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Elg (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 10 datorer, 10 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Elgkalv (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Elgkalv (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 11 datorer, 11 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Neptunus (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Neptunus (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 11 datorer, 11 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Pluto (i TimeEdit ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Pluto (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 13 datorer, 13 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik).

Utrustning lokal E:Ravel (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Ravel (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplan)
Platsantal: 11 datorer, 11 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna i E-huset (ny flik)

Utrustning lokal E:Uranus (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:Uranus (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Laborationssalar

Våning: 2
Platsantal: 20
10 st labbord med plats för 2 pers/bord. Har alltid labbutrustning.
Ägare: EIT
Access: Låst med nyckel. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:2424 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:2424 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via institutionen EIT (ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 20
10 st labbord med plats för 2 pers/bord. Har alltid labbutrustning.
Ägare: EIT
Access: Låst med Salto. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:2425 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:2425 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via institutionen EIT (ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16
6 st labbord med plats för 2 pers/bord. Har alltid labbutrustning.
2 st labbord med plats för 2 pers/bord som används vid speciella tillfällen.
3 st labbord med utrustning som lödstation
Ägare: EIT
Access: Bravida låssystem + nyckel. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:2427 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:2427 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via institutionen EIT (ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 24
12 st bord med plats för 2 pers/bord. Borden är försedda med två datorer samt annan utrustning. Datorerna ej anslutna till LU:s nätverk.
Ägare: EIT
Access: Bravida låssystem + nyckel. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:2429 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:2429 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via institutionen EIT (ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 10
5 st labbord med plats för 2 pers/bord.
2 st labbord med utrustning som lödstation
Ägare: EIT
Access: Låst med Salto. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:2430 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:2430 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via institutionen EIT (ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 32
16 st bord med plats för 2 pers/bord. Varje bord har en Linux-dator som är installerad och konfigurerad för att användas för IC-cad-kurser.
Ägare: EIT
Access: Bravida låssystem + nyckel. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:2435 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:2435 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via institutionen EIT (ny flik)

Våning: 4
Platsantal: 24
12 st bord med plats för 2 pers/bord. Varje bord har en Windows-dator som är installerad på samma sätt som LTH:s gemensamma studentdatorer i E-huset. Har minst en krittavla och går därför att använda som seminarierum. Under stora delar av läsåret finns det labbutrusning som är utplacerad och fastlåst vid varje bord.
Ägare: EIT
Access: Nyckel, olåst, låst korridor. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:4115 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:4115 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via institutionen EIT (ny flik)

 

Våning: 4
Platsantal: 24
12 st bord med plats för 2 pers/bord. Varje bord har en Windows-dator som är installerad på samma sätt som LTH:s gemensamma studentdatorer i E-huset. Har minst en krittavla och går därför att använda som seminarierum. Under stora delar av läsåret finns det labbutrusning som är utplacerad och fastlåst vid varje bord.
Ägare: EIT
Access: Nyckel, olåst, låst korridor. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:4116 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:4116 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via institutionen EIT (ny flik)

Våning: 4
Platsantal: 24
12 st bord med plats för 2 pers/bord. Varje bord har en Windows-dator som är installerad på samma sätt som LTH:s gemensamma studentdatorer i E-huset. Har minst en krittavla och går därför att använda som seminarierum. Under stora delar av läsåret finns det labbutrusning som är utplacerad och fastlåst vid varje bord.
Ägare: EIT
Access: Nyckel, olåst, låst korridor. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:4118 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:4118 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via institutionen EIT (ny flik)

Våning: 4
Platsantal: 24
12 st bord med plats för 2 pers/bord. Varje bord har en Windows-dator som är installerad på samma sätt som LTH:s gemensamma studentdatorer i E-huset. Har minst en krittavla och går därför att använda som seminarierum. Under stora delar av läsåret finns det labbutrusning som är utplacerad och fastlåst vid varje bord.
Ägare: EIT
Access: Nyckel, olåst, låst korridor. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:4119 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:4119 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via institutionen EIT (ny flik)

Våning: 4
Platsantal: 24
12 st bord med plats för 2 pers/bord. Varje bord har en Windows-dator som är installerad på samma sätt som LTH:s gemensamma studentdatorer i E-huset.
2 st labbord som används till utrustning för enstaka tillfällen.
Ägare: EIT
Access: Nyckel, olåst, låst korridor. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:4121 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:4121 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via institutionen EIT (ny flik)

Våning: 4
Platsantal: 16
8 st labbord med plats för 2 pers/bord. Varje bord har en Windows-dator som är installerad på samma sätt som LTH:s gemensamma studentdatorer i E-huset.
Ägare: EIT
Access: Nyckel, olåst, låst korridor. Kontakta inst för mer info.

Utrustning lokal E:4123 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:4123 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas via institutionen EIT (ny flik)

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Lokal E:1426. Bild.

Våning: 1
Platsantal: 27
Ägare: Husstyrelse E-huset
Access: Just nu Saltolås, men tänk på att ladda kortet först. Salto-laddare finns vid alla ingångar till huset. Tanken är att Saltolåset skall bytas mot kortläsare och den som bokat lokalen kan då låsa upp lokalen via kortläsaren. För hjälp med access - kontakta vaktmästeriet i E-huset (ny flik).

Utrustning lokal E:1426 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:1426 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Lokal E:5129 Snack. Bild.

Våning: 5
Platsantal: 18
Ägare: Kansli LTH
Access: Olåst, men låst in till korridoren. Alla LTH-anställda och -studenter har access via LU-kortet. Lokalen är endast avsedd för LTH:s kanslis aktiviteter och det krävs att en personal vid LTH:s kansli har bokat lokalen för ett möte för att studenter skall ha rätt att vistas där.

Utrustning lokal E:5117 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:5117 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Lokal E:5146 Snick. Bild.

Våning: 5
Platsantal: 8
Ägare: Kansli LTH
Access: Olåst, men låst in till korridoren. Alla LTH-anställda och -studenter har access via LU-kortet. Lokalen är endast avsedd för LTH:s kanslis aktiviteter och det krävs att en personal vid LTH:s kansli har bokat lokalen för ett möte för att studenter skall ha rätt att vistas där.

Utrustning lokal E:5146 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal E:5146 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Page Manager: schema@lth.lu.se | 2020-05-06