Skip to main content

Forskarutbildningskurser

Kursadministration för LTH:s (och IIIEE:s) forskarutbildningskurser

I FUD-systemet skapar LTH:s institutioner (och IIIEE) kurser och kursplaner.

När detta är gjort skapar man kurstillfällen i Ladok (obligatoriskt).

Man kan även (valfritt) skapa kurstillfällen i FUD-systemet om man vill publicera mer information om kurstillfället än vad som kan anges i Ladok. Tänk i så fall på att ange samma kurstillfällestider i både Ladok och FUD-systemet.

Support

Skriv gärna till FUD_support@lth.lu.se om du har frågor om hantering av LTH:s forskarutbildningskurser.

Du kan även gå med i gruppen Forskarutbildningsadministration i LTHin. Där skivs det om nyheter i regelverk och annat.

Page Manager: fud_support@lth.lu.se | 2023-03-31