Skip to main content

Utbytet av idéer gagnar båda parter

Det finns många skäl att undersöka möjligheterna för din verksamhet att samverka med LTH. Du kan exempelvis profilera dig som attraktiv arbetsgivare och ge ett värdefullt kunskapsförsprång.

När ”kunskapsspets” från akademi och näringsliv möts kan vi använda nyfikenhet och olika erfarenheter till att utveckla lösningar som är till nytta för världen. För företag och organisationer kan samverkan med LTH innebära olika fördelar, vid sidan av att bidra till samhällsnytta. 

  • Till framkant genom forskning. Samarbeten med LTH:s forskare – och i vissa fall även exjobbare – kan ge ditt företag eller din organisation ett försprång i jakten på oprövade men väl fungerande lösningar.
  • Ökad kompetens. Samverkan med LTH ger din organisation goda möjligheter att både höja kompetensen och bidra till livslångt lärande. Detta bland annat mot bakgrund av digitalisering och utveckling inom AI – en ödesfråga för svensk industri. 
  • Attraktiv arbetsgivare. Genom att delta i projekt och öppna dörrar för studenter som gör exjobb kan du få kontakt med nästa ”generation” av arbetskraft. Ditt företag kan exponera sig för framtidens ingenjörer, arkitekter och industridesigners.

LTH ingår i ett kunskapsekosystem som växer sig allt starkare i västra Skåne och Öresundsregionen – inte minst tack vare de stora forskningsanläggningarna som etableras i Lund.

Närbild av kretskort på Max IV. Foto.

Idé och innovation på tillväxt

Många av LTH:s studenter och forskare tar kunskapen vidare och utvecklar nya företag eller produkter.

  • LU Innovation är Lunds universitets innovationsorgan. Genom att stötta och utveckla forskningsresultat tillsammans med forskare och studenter verkar LU Innovation för att fler idéer ska gå mot bolag och leda till licensaffärer. 
  • Venture Lab är en del av LU Innovation och erbjuder gratis program, kontorsplatser och idérådgivning till studenter och nyexaminerade som vill utveckla en affärsidé eller starta eget. 

LU Innovation – på Lunds universitets webbplats

Venture Lab – på extern webbplats

Kontakt

Louise Pierce
Samverkanskoordinator
louise.pierce@lth.lu.se

Page Manager: louise.pierce@lth.lu.se | 2022-06-22