Behörighet

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning. Läs mer: Grundläggande behörighet

Särskild behörighet

Arkitektutbildning, 300 hp

Områdesbehörighet A3:

 • Matematik 3b eller 3c (eller Matematik C)
 • Naturkunskap 2* (eller Naturkunskap B)
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (eller Samhällskunskap A)
 • *Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller Fysik 1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). (LTH ger sökande till Arkitektprogrammet generell dispens från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.)

Kandidatutbildning i industridesign, 180 hp

Godkänt konstnärligt antagningsprov.

Brandingenjörsutbildning, 210 hp

Områdesbehörighet A9:

 • Matematik 4 (eller Matematik E)
 • Fysik 2 (eller Fysik B)
 • Kemi 1 (eller Kemi A)

Civilingenjörsutbildning, 300 hp

Områdesbehörighet A9:

 • Matematik 4 (eller Matematik E)
 • Fysik 2 (eller Fysik B)
 • Kemi 1 (eller Kemi A)

Högskoleingenjörsutbildning, Helsingborg, 180 hp

Områdesbehörighet A8:

 • Matematik 3c (eller Matematik D)
 • Fysik 2 (eller Fysik B)
 • Kemi 1 (eller Kemi A)

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning, 120 hp

 • Två års yrkeserfarenhet från livsmedelsindustrin, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang. OBSERVERA: Din erfarenhet måste kunna styrkas med intyg.

Tekniskt basår, Helsingborg

 • Matematik 2a, 2b eller 2c (eller Matematik B)
 • För tillträde till Tekniskt basår krävs även grundläggande behörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.
Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2018-12-05