Skip to main content

Priser - vad kostar det att hyra en lokal?

Lunds universitet tillämpar en central prislista med rekommendationer om hur prissättning bör ske. Varje resurs, ex. lokal, utrustning eller tjänst, har antingen ett timpris angivet eller en prisgrupp som talar om kostnaden. I prislistan nedan hittar du lokalernas prisgrupper. Vilken prisgrupp en viss lokal tillhör kan avläsas på bokningssidan. Klicka på lokalen för en bokning för att se prisgrupp. Vid frågor kring prissättning kontakta ansvarig processledare. LTH:s processledare är Love Liedholm.

Prislista över lokaler - framtagen av LU Byggnad (pdf i ny flik)


I prislistan finns även Lunds universitets bokningsregler samt information om vad som gäller vid avbokning.

Du ser vilken priskategori en viss sal tillhör på en lista över priskategorier (pdf i ny flik). Du kan även hitta informationen direkt i TimeEdit när du klickar upp en bokning/post i ett schema och därefter klickar på lokalen.

Prisuträknare - räkna ut preliminär lokalkostnad

5 st prisuträknare är framtagna där man kan räkna ut ett preliminärt pris för en lokal. OBS! att det inte visar den slutliga faktiska lokalkostnaden (t.ex. eventuella avbokningsavgifter, utrustning, tjänster etc).

Inloggning sker med Lucat.

Se den faktiska kostnaden för lokalbokningar

Efter att debiteringen har körts kan du se vad den slutliga kostnaden för bokningen blev på Debitering för lokalbokningar (ny flik)

TimeEdit-länkar:

TimeEdit Viewer (ny flik)
Sök fram scheman

TimeEdit Lokalbokning (ny flik)
Boka/beställ lokal till möte, konferens etc

LU:s Lathundar och manualer (ny flik)
Hur du söker fram ett schema i TimeEdit, prenumererar på ett schema etc

Kontakta LTH:s schemaläggare:

schema@lth.lu.se
Allt som rör lässchemat, lokalbokning etc

tentamensschema@lth.lu.se
Allt som rör tentamensschemat

Page Manager: schema@lth.lu.se | 2021-06-14