Skip to main content

404@KA - sidan hittas inte

KA-systemet har stängt

Du som ser den här sidan har troligtvis försökt nå en sida på www.ka.lth.se (KA-systemet). KA-systemet har nu stängt, och här nedan finns länkar till sidor/tjänster som tagit över efter KA-systemet.

Nedan finns länkar till de system/tjänster som har ersatt KA-systemet.

Kursplaner

Publikt arkiv med kursplaner finns sedan våren 2012 på kurser.lth.se/kursplaner/ . Bortsett från servernamnet i länken (byt ut www.ka.lth.se mot kurser.lth.se), kan samma adresser användas.

Info om länkning/URL:er och möjligheter att länka till aktuell kursplan

Kortfattat:
Länk till ett visst läsår: http://kurser.lth.se/kursplaner/13_14/FMA420.html
Länk till innevarande läsår: http://kurser.lth.se/kursplaner/arets/FMA420.html
Länk till den senaste versionen (även om gammal kurs): http://kurser.lth.se/kursplaner/senaste/FMA420.html

Ansökningsstatistik från UHR (f.d. VHS)

Statistiken som tidigare fanns på www.ka.lth.se/VHS.cfm finns på http://www.ceq.lth.se/statistik/ .

Student - Ladokutdrag

Om du är student och vill ta ut intyg, se vilka kurser du har klarat eller för att registrera dig, gå till Ladok för studenter.

Ladok för studenter

Info om registreringar

För kursanmälan, gå till LTH:s kursanmälningssystem

Kursanmälan LTH

Info om kursanmälan

Kursutbud - programkurser

Kursutbudet för programkurser planeras sedan inför läsåret 12/13 i LubasPP.

Instruktioner och manualer

LubasPP

Kursutbud - LTH:s fristående kurser

Planeringen av kursutbudet för fristående kurser har sedan inför hösten 2015 också flyttat till LubasPP.

Planering av fristående kurser

LubasPP

 

Page Manager: kursval@lth.lu.se | 2019-11-08