Skip to main content

Beredningsansvar per kostnadsställe

Varje kostnadsställe (på LTH och de externa institutioner som ger kurser för LTH) har en Utbildningsnämnd som beslutar om kostnadsställets kurser, en programledning som bereder kurserna inom kostnadsstället och en beredande programplanerare.

Denna programplanerare har huvudansvar att, på utbildningsnämndsnivå, bereda kostnadsställets samtliga kurser.

Lista över kostnadsställen

[Ska ersättas med tabell]

Page Manager: camilla.hedberg@kansli.lth.se | 2019-11-08