Skip to main content

Datavetenskap

Ämnet datavetenskap omfattar i princip alla aspekter på datorprogram och programmering, eller mjukvara som det ofta också kallas. På institutionen för datavetenskap arbetar drygt 70 personer. 

Inom LTH ges undervisning på programmen Datateknik och de datanära utbildningarna i Teknisk Fysik, InfoCom, Elektro- och informationsteknik och Teknisk Matematik samt inom naturvetenskaplig fakultet på programmet Datavetenskap.

Institutionen för datavetenskap, LTH Datavetenskap

Forskning bedrivs framför allt inom följande områden:

Algoritmer

Inom algoritmer konstrueras datorprogram och analyseras hur  effektiva de är ur en teoretisk synvinkel. Ett programs  grundläggande beståndsdelar blir då dels datastrukturer, där data  lagras, och dels algoritmer som styr beräkningarna. Forskningen är  inriktad mot algoritmer för grundläggande datalogiska problem.
Nyckelord: Grafalgoritmer, Beräkningsgeometri, Datastrukturer, Kommunikationsnätverk, Beräkningsbiologi

Robotik och semantiska system

Forskning bedrivs inom artificiell intelligens, naturlig språkbehandling, programvara för robotik och automation, realtidsprogrammering.
Nyckelord: Autonoma agenter, Konstgjord intelligens, Intelligenta system, Kunskapsrepresentation, Induktiv inlärning, Intelligenta robotar 

Datorgrafik

Forskningsgruppen för Datorgrafik utvecklar nya algoritmer för att skapa bilder utifrån beskrivningar i tre dimensioner. Särskilt fokus ligger på datorgrafik för handhållna datorer som t ex mobiltelefoner, handdatorer och spel. Realtidsgrafik, parallella algoritmer, global belysning.
Nyckelord: Mobilgrafik, Grafikkort, Shading languages, Kollisionsdetektering

Konstruktion av inbyggda system

Forskningsgruppen för Konstruktion av inbyggda system analyserar hur hårdvara och programvara fungerar tillsammans i olika tillämpningar. Inbyggda datorsystem finns exempelvis i flygplan, bilar och hemelektronik. 
Nyckelord: Systemanalys och systemmodelering, Constraint programming, Reconfigurable computing, Parameterestimering, Hårdvaru-/programvaru-samkonstruktion, Distribuerade system, Realtidssystem, Systemkonstruktion, optimeringsmetoder

Programvarusystem

Programvarusystemforskar i hur man ska genomföra utvecklingen av programvaruprodukter. Kravhantering, test och kvalitetssäkring är i särskilt fokus. Olika sätt att utveckla programvara undersöks med hjälp av kartläggningar i företag, fallstudier och experiment. Empiriska studier av programutveckling, kravhantering, programvarukvalitet, verifiering och validering.
Nyckelord:Dataprogram, kravhantering för programvarusystem, programmering programvara, programvaruteknik, Software Engineering. systemarkitektur, systemsäkerhet, systemutveckling – processförbättring, processstödsverktyg, kvalitetssystem, testning av programvarusystem, kvalitetssäkring av programvarusystem

Programvaruutveckling och miljöer

Programvaruteknik handlar om hela området programmering. Från konstruktion av programspråk, hur program analyseras, översätts och slutligen exekveras på en dator, till hur man programmerar, d v s använder programspråk för att konstruera program som löser ett problem. Forskningen är särskilt inriktad mot objektorienterade programspråk, inkrementella tekniker och konstruktion av programmeringsomgivningar i vid mening.Nyckelord:Objekt-orienterad utveckling, programvara för pervasive system, programmeringsspråk och kompilatorteknik, konfigurationshantering av programvara, Datorlingvistik, Datorprogram, Extremprogramming, Kompilatorteknik, Konfigurationshantering, Programmering,Programspråk, Programvaruarkitektur, Programvara för inbyggda system, Realtidssystem, Robotprogrammering, Industrirobotar

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-02-15