Skip to main content

Branschsamverkan för utbildning

LTH strävar efter att alltid erbjuda utbildningar som är relevanta för morgondagens arbetsmarknad. För att uppnå detta är regelbundna omvärldsanalyser viktiga, och på LTH har de utbildningsansvariga i uppgift att samla in relevant information från både industri och offentlig sektor och på så vis se till att LTH:s utbildningar kan förse studenter med ”rätt” kunskaper.

Informationshämtningen görs på olika sätt – vissa utbildningsprogram har exempelvis branschråd kopplade till sig och andra vänder sig till alumner för återkoppling.

    Studera på LTH – om våra utbildningar

    För mer information om branschsamverkan för utbildning, kontakta Kristofer Modig, vicerektor för grundutbildning: kristofer.modig@bpc.lu.se

    Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2023-09-20