Skip to main content

Studenter berättar

Att läsa på LTH

Stephanie, Arvid och Annika som läser på LTH delar med sig av sina erfarenheter och svarar på frågor.

Arkitektur och Industridesign

I webinariumet svarar studenter på frågor om arkitekt- och industridesignutbildningen vid LTH och berättar varför de valde sina utbildningar. 

Bioteknik, Ekosystemteknik och Kemiteknik

I webinariumet svarar studenter på frågor om utbildningarna inom bioteknik, ekosystemteknik och kemiteknik vid LTH och berättar varför de valde sina utbildningar. 

Datateknik, Elektroteknik, Informations- och kommunikationsteknik och Medicin och teknik

I webinariumet svarar studenter på frågorna vad är det för skillnad på att läsa till civilingenjör i datateknik jämfört med informations- och kommunikationsteknik? Vad läser studenterna på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik och vad lär de sig på civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik?

Högskoleingenjörsutbildningar

LTH har fem stycken högskoleingenjörsutbildningar. Tre är inriktade på byggteknik: Byggteknik med arkitektur, Byggteknik – Järnvägsteknik samt Byggteknik – Väg- och trafikteknik. De andra två programmen är Datateknik och Elektroteknik med automationsteknik. I webinariumet pratar studenterna om de två sistnämnda.

Industriell ekonomi, Maskinteknik och Maskinteknik med teknisk design

I webinariumet svarar studenter på frågor om utbildningarna inom Industriell ekonomi och Maskinteknik och varför de valde sina utbildningar. 

Lantmäteri, Väg och -vattenbyggnad, Brand och Riskhantering

Är du intresserad av utbildningar inom samhällsområdet? På LTH:s campus i Lund finns det ett antal utbildningar som du kan välja mellan: brandingenjörsutbildning, civilingenjör i lantmäteri eller väg- och vattenbyggnad. Dessutom finns också en inriktning till civilingenjör i riskhantering. I webinariumet svarar studenter på frågor om sina utbildningar. 

Teknisk fysik, Teknisk matematik och Teknisk nanovetenskap

I webinariumet svarar studenter på frågor om utbildningarna inom teknisk fysik och teknisk nanovetenskap och varför de valde sina utbildningar. 

Frågor om studier?

Studie- och karriärvägledarna vid LTH hjälper både dig som redan är student och dig som funderar på att börja läsa vid LTH.

Page Manager: sara.hangsel@lth.lu.se | 2023-02-17