Skip to main content

Internationella möjligheter

Omkring en tredjedel av LTH:s studenter ger sig någon gång under sin utbildning i väg på ett internationellt utbyte eller gör exempelvis sitt exjobb utomlands.

Genom LTH:s olika internationella möjligheter kan du skräddarsy din utbildning, förbereda dig för en global arbetsmarknad och öka din globala kompetens. Du får kunskaper som hjälper dig att tillsammans med andra söka kreativa lösningar på problem och stora samhällsutmaningar – till nytta för världen.

Utbytesstudier – erfarenheter som berikar dig och din utbildning

Utbytesstudier innebär att du studerar en eller två terminer vid ett av LTH:s partneruniversitet. LTH samarbetar med fler än 200 partneruniversitet i över 30 länder, det skiftar dock från år till år vilket universitet du kan söka till.

Omkring 400 av LTH:s studenter åker på utbyte varje år – oftast åker du under ditt fjärde eller femte år.

Hit kan du åka – LTH:s partneruniversitet och nätverk (Studentwebben LTH)

Fler möjligheter att läsa utomlands

För dig som läser Datateknik eller Ekosystemteknik ges möjligheten att läsa femte terminen i årskurs 3 vid University of Waterloo, Kanada. Här erbjuds du ett brett utbud av kurser som är relaterade till ditt program vid LTH.

Sommarskola är ett utmärkt alternativ om du vill få internationell erfarenhet men inte vara borta en hel termin. Välj mellan sommarskola genom LTH eller Lunds universitet, eller åk på egen hand till några av de många sommarkurser som Internationella avdelningen får tips om från våra partneruniversitet.

Att praktisera utomlands ger dig både erfarenhet från arbetslivet och den internationella arbetsmarknaden. Det finns stora möjligheter att hitta spännande praktikplatser runt om i Europa. Många företag med global verksamhet har som policy att erbjuda praktikplatser till internationella studenter. På så vis kan de rekrytera exempelvis ingenjörer och arkitekter med olika kompetenser och bakgrund. Som praktikant i Europa kan du dessutom få Erasmusstipendium.

Som LTH-student kan du genomföra ditt examensarbete utomlands, på ett universitet, företag eller en organisation. Precis som om du skulle skriva examensarbetet i Sverige behöver du en huvudhandledare och examinator vid LTH, och det är viktigt att du följer de anvisningar som gäller för examensskrivande vid LTH.

Kvinna i shorts ser ut över Kinesiska muren. Foto.

Mer om LTH:s internationella möjligheter

Page Manager: outgoing@lth.lu.se | 2023-09-05