Skip to main content

Årscykel för schemaläggning och tentamen

Här hittar du årscykeln för schemaläggningsprocessen (både vad gäller lässchema och tentamensschema). Hur går det till, vilka deadlines finns? 

Höstterminen (HT) - hålltider för schema och tentamen

 • Januari – förarbete startar för att ta fram schema för höstterminen (HT) och tentamensschema för hela kommande läsår.
 • Februari – alla schemaunderlag ska vara inkomna till schemaläggarna. Schemaläggningen startar.
 • Mitten av mars – HT- och tentamensschemat skickas ut för påseende. Olika datum gäller för läs- och tentamensschema.
 • April – schemana och tentamina justeras utefter mejl från kursansvarig eller motsvarande.
 • 30 april – alla scheman och tentamina är klara och fastställs.
 • Schemat går över i en underhållsfas.

Vårterminen (VT) - hålltider för schema

 • Augusti till september – förarbete inför VT-schemat.
 • Mitten av september – alla schemaunderlag ska vara inkomna till schemaläggarna. Schemaläggningen startar.
 • Början av oktober – VT-schemat skickas ut för påseende.
 • Mitten av oktober – schemana justeras utefter mejl från kursansvarig eller motsvarande.
 • 31 oktober – alla scheman är klara och fastställs.
 • Schemat går över i en underhållsfas.

 

Generellt gäller följande för vårterminen:
Vårens andra läsperiod är oftast stökigare än de övriga läsperioderna, med många helgdagar och med en omtentamensperiod mitt i. Det är därför extra viktigt att underlagen för hela terminen är korrekt ifyllda och att de skickas in i tid.

Prioriteringar för scheman

Vid schemaläggningen prioriteras det årskursvis med högsta prioritet för årskurs 1. Inom varje årskurs prioriteras obligatoriska kurser framför övriga kurser.

Masterprogrammen prioriteras över specialiseringarna då det gäller att få ett krockfritt schema vid schemaläggning. Föreståndarna för masterprogrammen ombeds meddela om det varit problem tidigare år eller om det finns kurser som absolut inte får kollidera.

Utöver det försöker schemaläggarna undvika krockar för kurser som ingår i en specialisering.

Kontakta LTH:s schemaläggare:

schema@lth.lu.se
Allt som rör lässchemat, lokalbokning etc

tentamensschema@lth.lu.se
Allt som rör tentamensschemat

TimeEdit-länkar:

TimeEdit Viewer (ny flik)
Sök fram scheman

TimeEdit Lokalbokning (ny flik)
Boka/beställ lokal till möte, konferens etc

LU:s Lathundar och manualer (ny flik)
Hur du söker fram ett schema i TimeEdit, prenumererar på ett schema etc

Page Manager: schema@lth.lu.se | 2019-11-14