Skip to main content

Kort och konto till studenterna

För att kunna logga in på LTH:s studentdatorer måste studenten:

  • ha ett studentkonto (tidigare kallat StiL-konto)
  • ha hämtat ut sitt LU-kort 
  • ha påbörjat studier på ett av LTH:s program, vara registrerad på en kurs som ges av en LTH-institution, Kemiska institutionen eller Fysiska institutionen, eller vara registrerad på en fysikkurs inom ämneslärarutbildningen

LU-kort

För att kunna hämta ut sitt LU-kort måste studenten ha ett studentkonto. Det skapas automatiskt när studenten första gången blir antagen eller registrerad på kurs eller program i LADOK. Studentkonton skapas under natten, så studenten kan hämta sitt kort först dagen efter att antagning eller registrering har lagts in i LADOK. Studenter som inte blir registrerade i LADOK kan också få ett studentkonto, men då måste institutionen ta kontakt med Servicedesk. Utdelning av kort sker tex. på LTH:s Studiecentrum. Öppettider finns på LU-kortets sida. PIN-koden till kortet skickas i ett mejl till studentens mejladress i LADOK.
För att komma åt sin mejl måste studenten ha sitt användarnamn och lösenord till studentkontot. Det skickas normalt ut till den postadress som står i LADOK, men om adress saknas, eller studenten vill ha sina uppgifter snabbare, kan de gå till informationsdisken på Studiecentrum och hämta ut sina kontouppgifter.

Datorkonto

Observera att alla som har ett studentkonto kan inte automatiskt använda LTH:s datorsalar. DDG måste först lägga upp studenterna i LTH:s användardatabas. Så här fungerar det för olika kategorier:

  • För alla kategorierna gäller att studenten måste hämta sitt LU-kort innan datorkontot aktiveras. LTH:s programstudenter (inklusive master) får konton automatisk så fort de är antagna till programmet.
  • För övriga konton, till exempel uppdragsutbildning och Sidakurser, kontakta per.foreby@lth.lu.se för mer information. 

Mer om LU-kortet

Page Manager: webmaster@ddg.lth.se | 2021-01-20