Skip to main content

Läsårsindelning

Inför varje läsår beslutas vilka datum som ska gälla för det akademiska året och indelningen i terminer, läsperioder och tentamensperioder. Under det akademiska året får lärartjänster ledigförklaras, så kallad spikningstid för avhandlingar räknas och disputationer äga rum.

Läsårsindelning

Page Manager: schema@lth.lu.se | 2024-05-17