Skip to main content

Science and innovation talks

”Science and innovation talks” är ett verktyg som utvecklats vid den tekniska fakulteten (LTH) vid Lunds Universitet. ”Science and innovation talks” är en mötesplats speciellt framtagen för strategiskt viktiga näringslivskontakter till Lunds universitet och tänkt att hjälpa företagen att med bredd, internt belysa relevanta forskningsområden, som på många plan kan påverka deras organisation och anställda. Detta görs på ett informativt, intressant och underhållande sätt, ofta med två olika föredragshållare från olika discipliner vilka belyser samma frågeställning.

Idag har LTH Science and Innovation Talks med följande företag:

  • Tetra Pak
  • Alfa Laval
  • Fojab Arkitekter

 

Presentation av Science and Innovation Talks tillsammans med Tetra Pak (på engelska).

Page Manager: louise.pierce@lth.lu.se | 2020-10-05