Skip to main content

Förbereda datorundervisning

Följ denna checklista för att försäkra dig att datorundervisningen kommer att fungera.

  1. Se till att programvaran som krävs finns installerad i rätt version samt att den har giltig licens. Läs sidan Programinstallationer i datorsalar.
  2. Boka sal. Läs hur på sidan Schemaläggning för undervisning.
  3. Se till att studenterna har konto och kort. Läs sidan Kort o konto till studenterna. (Obs! Om det gäller enskild kurs behöver den anmälas manuellt!)
  4. Se till att lärare, assistenter och den som skall testa programvaran har konto och kort. Läs sidan Kort och konto till anställda.
  5. Testa noggrannt programvaran i datorsalen i god tid innan undervisningen börjar!
  6. Det finns mappar på servern där ni kan lägga upp undervisningsmaterial samt mappar där studenterna kan leverera arbete till er. Läs mer på sidan om studentservern.
Page Manager: webmaster@ddg.lth.se | 2021-01-20