Skip to main content

LubasPP

Diverse arkiverat gällande LubasPP

Att tänka på i LubasPP

  • I LubasPP samspelar institutionens utbudsinlämning med menyn utbudsdata i kurseditorn. På samma sätt samspelar kursplansinlämningen med menyn kursplan&info.
    Detta medför att om man har lämnat in t.ex. utbud, så kan man inte längre editera de uppgifter som finns under menyn utbudsdata, t.ex. timplanen, delprov m.m.
  • När man byter editeringssida inne i kurseditorn och väljer alternativ från undermenyerna, måste man klicka med vänster musknapp ovanpå texten på menyerna (grönmarkerat); det räcker inte att klicka på det rödmarkerade området
  • När man öppnat en kurseditor tar det normalt ca 60 minuter tills det fönstret timear out. Tiden förlängs inte om man klickar runt i kurseditorn. Efter denna tiden har gått får man ladda om fönstret eller stänga det och öppna ett nytt för att kunna editera kursen igen.

Läsläge

Efter att systemet stängt för institutionerna att skapa nya kurser, är det öppet i läsläge för alla. Om man inte loggar in kan man således följa vad som händer och planeras med kurserna, men man kan inte ändra något.

Nyheter LubasPP (sommaren 2015)

Version 2.5 av LubasPP är nu installerad. Det finns en hel del ändringar. De enskilda ändringarna är ganska små, men är ofta utformade för att förenkla arbetet för användarna.

Nyheter i LubasPP 2.5

Planering av utbud - LubasPP (copy 1)

https://lubaspp.lu.se/

OBS: Sedan maj 2022 krävs VPN för att ansluta till LubasPP om man ansluter utanför LU:s nätverk.

LubasPP används för planering av programkurserna from 2012/13, och för LTH:s fristående kurser from HT2015.

Page Manager: kursval@lth.lu.se | 2023-08-16