Skip to main content

LTH i korthet

Utbildning

 • 17 civilingenjörsprogram
 • 5 högskoleingenjörsprogram
 • 23 internationella masterprogram
 • Arkitekt- och industridesignprogram
 • Brandingenjörsprogram
 • Riskhanteringsprogram (unik utbildning för Sverige)
 • Kandidatutbildning i Livsmedelsteknik 

Studenter

 • Cirka 10 000 studenter
 • Cirka 1 300 examineras årligen
 • Cirka 150 partneruniversitet över hela världen
 • 30% av studenterna läser en del av sin utbildning utomlands
 • 10% är internationella studenter

Anställda

Totalt cirka 1700 anställda (38% kvinnor, 62% män). De fördelar sig så här:

 • Adjunkter 5% (41% kvinnor, 59% män)
 • Lektorer 16% (27% kvinnor, 73% män)
 • Professorer 12% (21% kvinnor, 79% män)
 • Meriteringsanställningar – postdoktorer/biträdande universitetslektorer 8% (37% kvinnor, 63% män)
 • Annan undervisande och forskande personal – bland annat forskare, amanuenser, forskningsingenjörer 12% (30% kvinnor, 70% män)
 • Teknisk/administrativ personal 21% (64% kvinnor, 36% män)
 • Doktorander 26% (36% kvinnor, 64% män)

Omsättning

Total omsättning cirka 2 miljarder som fördelas så här:

 • grundutbildning 34%
 • forskning och forskarutbildning 62%
 • uppdragsverksamhet 4%
Fontänen på LTH:s campus
Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2023-02-08