Skip to main content

Ledning och organisation

LTH är en fakultet inom Lunds universitet. LTH:s verksamhet leds av LTH:s styrelse som är det högsta beslutande organet. Styrelsen har ett samlat ansvar inför Lunds universitets rektor för utbildning, forskning, innovation och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbibliotek, organisation, ekonomi, personal, administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom LTH.

Rektor vid LTH är fakultetens chef och företräder fakulteten inom och utom universitetet. LTH:s rektor ska verka för att forskning och utbildning inom fakulteten bedrivs med hög kvalitet och främja samverkan med det omgivande samhället. Rektorn ansvarar för LTH:s löpande verksamhet.

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2021-04-12