Skip to main content

Kemicentrum

Nedan listas de datorsalar på KC som DDG har ansvar för.
Förändring HT21: Datorsal Cadmium har avvecklats. Används till annat.


Observera att vi just nu anger det antal platser som är tillgängliga fram till torsdag 28 september. Då återgår vi till det normala. På grund av Coronarestriktioner är antalet tillgängliga platser/datorer lägre än normalt. De datorer som inte är tillgängliga lokalt är istället tillgängliga för fjärrinloggning. Se sidan om fjärrinloggning.

Hitta salarna på karta över Kemicentrum

Antal datorer/stolar under Corona

DatorerLärardatorStolarProjektorWhiteboardSkannerOperativBokas
Pt, Platinum1811911WindowsInfodisk KC
Ag, Argentum1211211WindowsLokalbokningen
Au, Aurum1211211WindowsInfodisk KC
Hg, Hydrargyrum121121WindowsLokalbokningen
Te, Tellurium11111WindowsLokalbokningen
Sb, Stibium11111WindowsLokalbokningen
Na, Natrium661WindowsInfodisk KC

Normala antalet stolar/datorer

DatorerLärardatorStolarProjektorWhiteboardSkannerOperativBokas
Pt, Platinum3013111WindowsInfodisk KC
Ag, Argentum1212411WindowsLokalbokningen
Au, Aurum1212411WindowsInfodisk KC
Hg, Hydrargyrum121241WindowsLokalbokningen
Te, Tellurium12121WindowsLokalbokningen
Sb, Stibium12121WindowsLokalbokningen
Na, Natrium10161WindowsInfodisk KC
Page Manager: webmaster@ddg.lth.se | 2019-08-13