Skip to main content

Lässchemaunderlag - detta bör ingå

Schemaunderlaget används för att lägga ditt schema och samordna det med övriga kursscheman vid LTH.

Du skickar ditt underlag via mejl till schemaläggarna vid LTH (eller via detta formulär), gärna i ett format som tillåter schemaläggarna att kopiera din information.

Kurskoden ska vara angiven i ämnesraden. Varje schemaunderlag ska skickas i ett separat mejl, det vill säga ett mejl per kurs. Ska du däremot skicka in ett underlag för en hel institution kan du göra det i ett samlat dokument.


E-post: schema@lth.lu.se

Prioriteringar för scheman

Vid schemaläggningen prioriteras det årskursvis med högsta prioritet för årskurs 1. Inom varje årskurs prioriteras obligatoriska kurser framför övriga kurser.

Masterprogrammen prioriteras över specialiseringarna då det gäller att få ett krockfritt schema vid schemaläggning. Föreståndarna för masterprogrammen ombeds meddela om det varit problem tidigare år eller om det finns kurser som absolut inte får kollidera.

Utöver det försöker schemaläggarna undvika krockar för kurser som ingår i en specialisering.

Att tänka på inför schemaläggning av just vårterminen

Vårens andra läsperiod är oftast stökigare än de övriga läsperioderna, med många helgdagar och med en omtentamensperiod mitt i. Ha gärna detta i åtanke när du skickar in dit underlag för denna läsperiod.

Vad ska ingå i underlaget?

Kurskod och kursnamn

Ange kursens korrekta kod och namn, detta för att schemaläggarna ska kunna hitta den när de söker efter den i Outlook. För att unvika missförstånd, använd inte egna smeknamn/varianter av kursnamn.

Information om kursens struktur

Ordning på moment, vilka moment som hör ihop, längden på undervisningsmomenten och i vilka läsveckor vilka undervisningsmoment bör ligga. Det är viktigt att förstå hur en kurs är uppbyggd för att säkerställa att kursens pedagogiska upplägg bibehålls. Koordinerade schemaunderlag inom en årskurs underlättar för schemaläggningen. Poängtera i underlaget om förändring från föregående kursomgång skett.

Information om önskemål om sal

Typ av sal, antal platser, speciell utrustning, undervisning utan lokal etc.

Övnings- och laborationsgrupper

Vi behöver veta om övningsgrupper kan ligga parallellt eller måste ligga sekventiellt. Vi vill även veta hur stora grupper kursen har och hur många undergrupper man planerar att använda.

Information om lärare

Om en lärare undervisar på flera kurser i samma läsperiod, vill vi gärna veta vilka kurser och vilka moment läraren undervisar på. Skriv inte bara att det är samma lärare, skriv vem läraren är. Då kan vi lägga in läraren i schemat och låta TimeEdit hålla reda på att undervisningen inte krockar. Detta är speciellt viktigt då det gäller lärare som undervisar både i Lund och i Helsingborg!

Information om kursens plats i utbildningen

Samläsning mellan utbildningsprogram, krockfrihet mot andra kurser etc. Att veta vilka kurser som inte får krocka är speciellt viktigt i åk 4-5, då krockfrihet inom några specialiseringar inom några utbildningsprogram, i praktiken är en omöjlighet. Schemaläggningen tar gärna emot programmens riktlinjer för och kursansvarigas erfarenhet om vilka kurser studenterna brukar kombinera!

Schemaunderlagets format

Så länge underlaget är tydligt och innehåller ovanstående information, har vi inte några speciella preferenser för hur underlaget skall se ut. Underlag får gärna vara i ett format som vi kan klipp- och klistra ur.

Vart skall underlaget skickas?

Till schema@lth.lu.se. Kurskoden skall vara angiven i ämnesraden, detta för att vi snabbt skall kunna hitta rätt underlag. Skicka ett mail per kurs, såvida ni inte skickar in ett samlingsdokument för en hel institution eller motsvarande.

Kontakta LTH:s schemaläggare:

schema@lth.lu.se
Allt som rör lässchemat, lokalbokning etc

tentamensschema@lth.lu.se
Allt som rör tentamensschemat

TimeEdit-länkar:

TimeEdit Viewer (ny flik)
Sök fram scheman

TimeEdit Lokalbokning (ny flik)
Boka/beställ lokal till möte, konferens etc

LU:s Lathundar och manualer (ny flik)
Hur du söker fram ett schema i TimeEdit, prenumererar på ett schema etc

Page Manager: schema@lth.lu.se | 2021-06-14