Fjärrdatorer lärarinformation

Uppdatering 2022-01-11: Vi börjar åter höra om behov av att avsätta fler datorer för fjärrinloggning. Vi har i kommunikation med lärare/prefekt/lokalansvariga redan ökat antalet något i vissa hus. Om ni ser ett behov i era hus så ta upp frågan inom huset. DDG kan inte stänga av lokala datorer för att använda dem till fjärrdatorer utan att lokalschema och lokala undervisningsbehov först har lösts inom huset/med lokalbokningen.

Page Manager: webmaster@ddg.lth.se | 2021-01-20