Skip to main content

Samverkan med forskning

Forskningen på LTH sträcker sig över ett stort område. Från grundforskning som är nyfikenhetsbaserad till tillämpad forskning som är applikationsdriven. Från stora projekt vilka involverar många parter över en lång tid, till mindre och kortare projekt.

Forskning och utveckling hos företag och organisationer spänner över ett vitt fält, från det långsiktiga och strategiska till det mer nutidsrelaterade och utvecklingsnära. 

I båda fallen bygger forskningen på kompetent personal och infrastruktur. Genom samverkan kan vi skapa gemensam nytta och bygga spjutspetskunskap som kommer alla involverade parter till godo. Genom samverkan kan vi få nya perspektiv på både problem och lösningar. Genom samverkan kan vi skapa nytta för världen.

 

Ett klipp om innovationer från LTH.

Page Manager: servicedesk@lu.se | 2020-10-05