Skip to main content

Kända fel och problem

Här kommer de kända fel och problem som är viktiga att uppmärksamma läggas ut. Datum när felet publicerades står sist på varje punkt, och när/om felet är rättat kommer punkten att överstrykas.

  • Om man använder webbläsaren Firefox tillsammans med annonsblockeraren uBlock origin kommer funktionen som hanterar låsning av kurseditorn inte att fungera opimalt. Detta eftersom Proplans hantering av vissa API-anrop anses vara "cross site scripting" (vilket det för all del är, men mellan lth.se- och lu.se-domänerna). Det kommer inte att kunna ändras förrän Firefox implemeterar detta. Istället ombeds användare som använder den kombinationen att lägga in undantag i uBlock för siten https://proplan.lth.se [2023-08-17]
Page Manager: kursval@lth.lu.se | 2023-08-23