Skip to main content

LTH profilområde: Livsmedel och bioteknik

LTH:s profilområde Livsmedel och bioteknik tillhandahåller kunskap och teknologi för hållbar mat och biobaserade processer och produkter.

Området arbetar för ett samhälle med minimalt miljöavtryck och noll utsläpp av växthusgaser, vilket resulterar i ett verkligt hållbart och cirkulärt samhälle.
 

Livsmedel och bioteknik står för spjutspetskunskapen som behövs för morgondagens hållbara och biobaserade produkter samt de skalbara processer som omfattar mat, hälsa, material och transporter.

Fokusområden

De fyra fokusområdena handlar om systemperspektivet, processerna, produkterna och de molekylära aspekterna och verktygen för biotransformation.


 • En stark transdisciplinär strategi som betraktar primärproduktion, livsmedels- och biomaterialbearbetning, transport, lagring, förpackning, distribution och konsumtion som ett komplext system
 • Kombinerade miljö- (livscykel), teknoekonomiska och juridiska bedömningar, med skapandet av affärsmodeller och policy- och innovationsstudier för en resurseffektiv och cirkulär och biobaserad ekonomi
 • Förståelse av konkurrensen kring användningen av grödor både för livsmedel och andra produkter och behovet av motståndskraftiga system
 • Motståndskraftiga leveranskedjor under krisperioder (naturkatastrofer, krig etc.).
 • Lagstiftning och policyer
 • Teknik för att öka värdet på avfall och sidoströmmar, öka energieffektiviteten, minska vattenanvändningen och klimatpåverkan
 • Fokus på enhetsdrift, vattenresurser, automation, digitalisering, riskhantering och kvalitetssystem
 • Säkerhet av nya råvaror/sidoströmmar
 • Styrkeområden:
  • Fermentering och grön (bio)katalys och transformation
  • Nedströmsbearbetning
  • Extrudering, torkning, frysning och emulgering
  • Strukturstyrning
  • Skalbarhet
 • Nyckelinfrastruktur:
  • pilotexperimenthallar

De viktigaste bioverktygen för att omvandla biomassa till hållbara produkter är:

 • Enzymteknologi
  • Förståelse av enzymer, innefattande analys av struktur/funktionssamband
  • Enzymteknik för att erhålla förbättrade katalysatorer.
  • Optimering av enzymkatalyserade reaktioner med hjälp av datorstödd design
 • Mikrobiologi
  • Syntetiska biologiverktyg används för att metaboliskt konstruera industriella produktionsmikroorganismer
  • Systemmetabolisk teknik som handlar om utveckling och användning av verktyg för att generera och tolka stora datamängder med hjälp av in-silico-modellering
  • Utveckling av precisionsfermenteringsprocesser

Nyckelinfrastruktur:

 • LTH-BIOFOUNDRY

Morgondagens livsmedel måste utformas så att konsumenter tilltalas av dem, så att de är mycket näringsrika och gör ett litet ekologiskt fotavtryck.

Morgondagens konsumentprodukter från läkemedel till färg måste vara formulerade med hållbara råvaror och fortfarande ha den önskade konsumentprofilen.

Den vetenskap som behövs är baserad på kunskap om:

 • konsumenternas preferenser
 • hur man skapar rätt strukturer av produkterna för att uppnå önskad funktionalitet och stabilitet
 • hur produkten påverkar hälsa och miljö
 • livsmedelssäkerhet för nya produkter

Viktiga infrastrukturer:

 • In vitro-modeller för matsmältning och toxikologi
 • Humanexponeringsanläggningen vid LTH
 • Området är starkt kopplat till den storskaliga infrastrukturen

Plants in jars. Photo.

Koordinatorer

Anna Fureby och Eva Nordberg Karlsson

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal

LTH:s profilområde Livsmedel och bioteknik tillhandahåller kunskap och teknologi för hållbar mat och biobaserade processer och produkter.

Området arbetar för ett samhälle med minimalt miljöavtryck och noll utsläpp av växthusgaser, vilket resulterar i ett verkligt hållbart och cirkulärt samhälle.
 

Livsmedel och bioteknik står för spjutspetskunskapen som behövs för morgondagens hållbara och biobaserade produkter samt de skalbara processer som omfattar mat, hälsa, material och transporter.

Fokusområden

De fyra fokusområdena handlar om systemperspektivet, processerna, produkterna och de molekylära aspekterna och verktygen för biotransformation.


 • En stark transdisciplinär strategi som betraktar primärproduktion, livsmedels- och biomaterialbearbetning, transport, lagring, förpackning, distribution och konsumtion som ett komplext system
 • Kombinerade miljö- (livscykel), teknoekonomiska och juridiska bedömningar, med skapandet av affärsmodeller och policy- och innovationsstudier för en resurseffektiv och cirkulär och biobaserad ekonomi
 • Förståelse av konkurrensen kring användningen av grödor både för livsmedel och andra produkter och behovet av motståndskraftiga system
 • Motståndskraftiga leveranskedjor under krisperioder (naturkatastrofer, krig etc.).
 • Lagstiftning och policyer
 • Teknik för att öka värdet på avfall och sidoströmmar, öka energieffektiviteten, minska vattenanvändningen och klimatpåverkan
 • Fokus på enhetsdrift, vattenresurser, automation, digitalisering, riskhantering och kvalitetssystem
 • Säkerhet av nya råvaror/sidoströmmar
 • Styrkeområden:
  • Fermentering och grön (bio)katalys och transformation
  • Nedströmsbearbetning
  • Extrudering, torkning, frysning och emulgering
  • Strukturstyrning
  • Skalbarhet
 • Nyckelinfrastruktur:
  • pilotexperimenthallar

De viktigaste bioverktygen för att omvandla biomassa till hållbara produkter är:

 • Enzymteknologi
  • Förståelse av enzymer, innefattande analys av struktur/funktionssamband
  • Enzymteknik för att erhålla förbättrade katalysatorer.
  • Optimering av enzymkatalyserade reaktioner med hjälp av datorstödd design
 • Mikrobiologi
  • Syntetiska biologiverktyg används för att metaboliskt konstruera industriella produktionsmikroorganismer
  • Systemmetabolisk teknik som handlar om utveckling och användning av verktyg för att generera och tolka stora datamängder med hjälp av in-silico-modellering
  • Utveckling av precisionsfermenteringsprocesser

Nyckelinfrastruktur:

 • LTH-BIOFOUNDRY

Morgondagens livsmedel måste utformas så att konsumenter tilltalas av dem, så att de är mycket näringsrika och gör ett litet ekologiskt fotavtryck.

Morgondagens konsumentprodukter från läkemedel till färg måste vara formulerade med hållbara råvaror och fortfarande ha den önskade konsumentprofilen.

Den vetenskap som behövs är baserad på kunskap om:

 • konsumenternas preferenser
 • hur man skapar rätt strukturer av produkterna för att uppnå önskad funktionalitet och stabilitet
 • hur produkten påverkar hälsa och miljö
 • livsmedelssäkerhet för nya produkter

Viktiga infrastrukturer:

 • In vitro-modeller för matsmältning och toxikologi
 • Humanexponeringsanläggningen vid LTH
 • Området är starkt kopplat till den storskaliga infrastrukturen

Basil leaves and hands. Photo.

Mer om

 • Projekt
 • Publikationer
 • Aktiviteter

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal

Koordinatorer

Anna Fureby och Eva Nordberg Karlsson

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal

Kalendarium

Student i labb skriver. Foto.