Skip to main content

Immunteknologi

Inom Immunteknologi ägnar sig forskare år utveckling av medicinska och biotekniska tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler. Antikroppar är ett centralt område.

Institutionen för Immunteknologi, LTH Immunteknologi (på engelska)

Forskningen är indelad i fyra områden:

Antikroppsteknologi - utveckling av antikroppar, speciellt för terapeutiska applikationer

Proteomik - teknikutveckling av proteinchip

Cancer - gen- och proteinanalys av lymfom

Allergi - molekylära mekanismer bakom överkänslighet

Nyckelord: antikroppsteknologi, proteomik, cancer, allergi, nanochips, genprofilering

 

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2019-02-15