Skip to main content

Arkiverat

Sidan Arkiverat

Här på sidan finns diverse material som inte längre är direkt aktuellt, men som kan vara bra att kunna hitta.

Kurskodsbyte inför 17/18

Som förberedelse inför Ladok3 har samtliga gamla kurskoder (de som var på formen 3 bokstäver + 3 siffror) bytts till nya kurskoder inför läsåret 17/18 (formen 4 bokstäver + 2 siffror). Kursnamn, poäng och betygsskala är oförändrade.

Nedan finns förteckningar över samtliga de byten som skett.

Ändrade kurskoder (Excel, olika sorteringar, programkurser och exjobb)

Ändrade kurskoder (PDF, endast programkurser)

Studenter som redan har påbörjat en kurs enligt den gamla kurskoden ska inte påbörja samma kurs på den nya kurskoden.

Page Manager: kursval@lth.lu.se | 2023-08-16