Skip to main content

Högskolepedagogiska kurser

CEE ansvarar för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen (BHU) vid LTH. Kurserna följer de nationellt beslutade lärandemålen kring BHU som Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) antagit.

Utbildningsplan för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU) vid LTH (PDF, 675 kB, ny flik)

Språk:

  • Det klickbara kursnamnet i tabellen nedan anger vilket språk kursen ges på. För de kurser som ibland ges på svenska och ibland på engelska är båda det svenska och engelska kursnamnet klickbart med egna kursdatum.
  • På CEE:s kurser som ges på svenska gäller att du får alltid prata och skriva på engelska, men måste förstå svenska tillräckligt för att läsa och lyssna.
Kursnamn
Course name
Ansökan
Application
Kursstart
Course start

Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (3 weeks)

Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 veckor)

2023-09-11

2023-11-06

2023-10-09

2023-12-04

Communicating Research (3 weeks/1 week)
(Att kommunicera forskning)
The course lasts 3 weeks, with 1 week corresponding to BHU
2023-08-142023-09-04
Teaching, Learning and Supervision in Higher Education for  Adjunct Professors (1 week)
(Högskolepedagogik och handledning för adjungerade professorer)
On demand
Developing and Leading Courses at LTH (3 weeks)
(Att utveckla, leda och driva kurser på LTH)
Spring 2024
Readership Course (3 weeks)
(Docentkurs)
2023-08-042023-08-25

The Good Lecture (2 or 3 weeks)

Den goda föreläsningen (2 eller 3 veckor)

2023-08-14

 

2023-09-04

To be decided

Teaching Sustainability (2 weeks)
(Att undervisa hållbarhet)
Spring 2024
Utveckla din kurs med aktivt lärande (2 veckor)
(Active Teaching and Learning to Develop Your Course)
To be decidedProjektbaserad kollegiekurs (2 veckor)
(Collegial Project Course)
On demand
Teaching Portfolio Workshop (1 week)
(Workshop - Den pedagogiska portföljen)
2023-08-242023-09-14
SoTL projektkurs (3 eller 5 veckor)
(SoTL Project Course)
To be decided

Workshopserie: Digital Technology in your Course and Programme Design - kritiskt tänkande kring digital teknik i undervisning. För studierektorer, program-ledare, föreståndare och andra som är involverade i utformningen av kurser på grund- och avancerad nivå.

Workshop series: Digital Technology in your Course and Programme Design - critical thinking about the use of digital technologies in teaching. For directors of study, programme leaders and directors, or anyone involved in the design of first or second cycle courses at LU.

Generell information

Kontakta Åsa Ahnfelt för allmänna frågor om ansökan till våra kurser:
+46 46 222 69 14
asa.ahnfelt@lth.lu.se 

För mer kursspecifika frågor hänvisar vi till kursplan eller kontaktperson på respektive kurs (se kurssidorna).

Alla CEE:s kurser är avgiftsfria för LTH-anställda. Det finns även möjlighet att gå andra kurser både inom och utom Lunds universitet, men då står kursdeltagarens institutionen vanligtvis för kurskostnaden. Undantaget är om någon vill gå en kurs som inte har någon motsvarighet i CEE:s kursutbud - då finns möjligheten att CEE står för kurskostnaden istället.
Kontakta i så fall Roy Andersson i förväg för att diskutera möjligheten:
roy.andersson@cs.lth.se 

----------------------------

Röstworkshop

Som ett uppskattat komplement till vårt kursutbud anordnar vi regelbundet röstworkshops, som hålls av Inger Ohlén. Om du klickar på anmälningslänken nedan kan du läsa lite mer. Den här workshopen är också en del av kurserna Communicating Research och Den goda föreläsningen.

Höstens workshop äger rum den 20/11 - Anmäl dig här!

Page Manager: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2021-11-30