Högskolepedagogiska kurser

CEE ansvarar för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen (BHU) vid LTH. Kurserna följer de nationellt beslutade lärandemålen kring BHU som Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) antagit.

Utbildningsplan för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU) vid LTH (PDF, 675 kB, ny flik)

Språk:

  • Det klickbara kursnamnet i tabellen nedan anger vilket språk kursen ges på. För de kurser som ibland ges på svenska och ibland på engelska är båda det svenska och engelska kursnamnet klickbart med egna kursdatum.
  • På CEE:s kurser som ges på svenska gäller att du får alltid prata och skriva på engelska, men måste förstå svenska tillräckligt för att läsa och lyssna.

 

Anmälan till kurser våren 2022 öppnar 1 december.

Kursnamn
Course name
Ansökan
Application
Kursstart
Course start

Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (3 weeks)

Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (3 weeks)

Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 veckor)

2022-02-21

2022-04-18

2021-11-07

2022-03-14

2022-05-09

2021-12-06

Communicating Science (3 weeks/1 week)
(Att kommunicera vetenskap)
The course lasts 3 weeks, with 1 week corresponding to BHU
2022-02-082022-03-01
Teaching, Learning and Supervision in Higher Education for  Adjunct Professors (1 week)
(Högskolepedagogisk kurs för adjungerade professorer)
On demandTo be decided
Developing and Leading Courses at LTH (3 weeks)
(Att utveckla, leda och driva kurser på LTH)
2022-01-202022-02-10
Readership Course (3 weeks)
(Docentkurs)
2022-01-112022-02-01

The Good Lecture (2 or 3 weeks)

Den goda föreläsningen (2 eller 3 veckor)

2022-02-07

Datum ej bestämt

2022-02-28

Datum ej bestämt


Utveckla din kurs med aktivt lärande (2 veckor)
(Active Teaching and Learning to Develop Your Course)
2022-01-262022-02-16
Handledning i teori och praktik (2 veckor)
(Supervision in Theory and Practice)
Datum ej bestämtDatum ej bestämt
Sceniskt framförande i föreläsningar (1,5v/0v + 1v)
(Stage Performance in Lectures)
Kursens grunddel på 1,5 veckor är inte BHU, men man kan göra en extra skrivuppgift på en veckas BHU
2021-10-252021-11-04
Projektbaserad kollegiekurs (2 veckor)
(Collegial Project Course)
På begäranDatum ej bestämt
Teaching Portfolio Workshop (1 week)
(Workshop - Den pedagogiska portföljen)
2021-09-092021-09-30
SoTL projektkurs (3 eller 5 veckor)
(SoTL Project Course)
Ny kursDatum ej bestämt

Generell information

Allmänna upplysningar (t ex om ansökningsförfarande) lämnas av Åsa Ahnfelt
+46 46 222 69 14
asa.ahnfelt@lth.lu.se

För mer kursspecifika frågor hänvisas till kursplan eller kontaktperson på respektive kurs (se kurssidorna).

Alla CEE:s kurser är avgiftsfria för LTH-anställda. Det finns även möjlighet att gå andra kurser både inom och utom Lunds universitet, men då står kursdeltagarens institutionen vanligtvis för kurskostnaden. Undantaget är om någon vill följa en kurs vars motsvarighet inte finns i CEE:s kursutbud, då finns möjligheten att CEE står för kurskostnaden istället.
Kontakta då Roy Andersson 
roy.andersson@cs.lth.se i förväg för att diskutera möjligheten.

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-11-30