Skip to main content

Tekniska tillgänglighetsbrister

På den här sidan hittar du en översikt över alla tekniska tillgänglighetsbrister på webbplatser som drivs av LTH:

 • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i samtliga länkar, hänvisningar och rubriker.
 • Inte alla tekniska funktioner används på ett tillgängligt sätt. Bland annat är bildkaruseller inte tillgängliga för användare med uppläsande hjälpmedel, personer med kognitiva problem eller för personer med koncentrationssvårigheter.
 • Problem med tangentbordsanvändning:
  • knapparna i bildspel kan inte nås
  • fokus visas inte alltid visuellt tydligt
  • vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm
  • det saknas en genväg förbi menyer till huvudinnehållet
 • I vissa upplösningar kan gränssnittet inte visas och användas utan att behöva skrolla i mer än en riktning.
 • Uppläsningen av mobilmenyn kan vara otydlig.
 • Vid vissa tillfällen ger texters förgrunds- och bakgrundsfärger tillsammans otillräckliga kontraster.
 • Några bildkartor saknar textbeskrivningar för både länkar och bilder.
 • Länkgrupper och informationsområden är inte alltid grupperade.
 • Skärmläsaranvändare kan uppleva problem med sidor som innehåller fler än ett språk. En del av innehållet blir då uppläst på fel språk.
 • Viss information som automatiskt hämtas från externa webbplatser är otillgänglig.
 • Vissa tabeller och formulär är otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare.
 • Vissa rubriker och rubrikstrukturer är otillgängliga.
 • Vissa bilder saknar alt-text.
 • Vissa menyer kan vara svåranvända.
 • Användare med uppläsande hjälpmedel kan uppleva problem med sökfunktionen.
 • Vissa listor är inte korrekt kodade och/eller används inte på rätt sätt.

Vi strävar efter att lösa alla kända tekniska tillgänglighetsbrister senast hösten 2022. 

För en översikt över en webbplats redaktionella tillgänglighetsproblem, se den specifika webbplatsens tillgänglighetsredogörelse.

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-06-15