Skip to main content

Tekniska tillgänglighetsbrister

På den här sidan hittar du en översikt över alla tekniska tillgänglighetsbrister på webbplatser som drivs av LTH:

 • Problem med tangentbordsanvändning:
  • knapparna i bildspel kan inte nås
  • vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm
  • menyer kan inte användas med enbart tangentbord
 • Viss information som automatiskt hämtas från externa webbplatser är otillgänglig.
 • Vissa tabeller och formulär är otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare.
 • Vissa menyer kan vara svåranvända.
 • Användare med uppläsande hjälpmedel kan uppleva problem med sökfunktionen.

Denna redogörelse uppdaterades senast den 27 oktober 2022. 

För en översikt över en webbplats redaktionella tillgänglighetsproblem, se den specifika webbplatsens tillgänglighetsredogörelse.

Page Manager: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2022-06-15