Nyheter

LTH i media

Här presenteras de senaste artiklarna om LTH från olika tidningars webbutgåvor. Listan genereras automatiskt genom en mediebevakningstjänst.

Kristina Lindgärde

kristina.lindgarde@kansli.lth.se

046-222 07 69 och 070-975 35 00

Tiina Meri

tiina.meri@lth.lu.se

046-222 70 86 och 070-787 13 20