Skip to main content

Boka handledning och undervisning

Behöver du hjälp att söka information och material till ditt arbete? Vill du ha handledning i referenshantering, källkritik eller publiceringsfrågor? Boka en bibliotekarie! 

Vill du som lärare kontakta biblioteket för att boka undervisning för dina studenter? Boka biblioteksundervisning!

 

Boka en bibliotekarie

Boka handledning med en bibliotekarie - enskilt eller i grupp

Boka biblioteksundervisning

Läs om vilka ämnen biblioteket undervisar inom och boka undervisning för dina studenter.

Page Manager: bib@lth.lu.se | 2024-04-03