Skip to main content

Tillämpad universitetspedagogik för övningsledare

Tillämpad universitetspedagogik för övningsledare är en kortare kurs/workshop för studenter som fungerar, eller ska fungera, som lärare vid någon institution på LTH (labbhandledare, övningsledare etc).

Deltagarna inbjuds till att under fyra timmar aktivt ta del av en del av det man vet kring hur man lär sig och hur man undervisar på en teknisk högskola. Huvudteman för kursen/workshopen är:

  • Vad är en bra övningsassistent (och en mindre bra)?
  • Vad är bra undervisning?
  • Hur lär sig studenter?
  • Vad förväntas av en övningsledare eller laborationshandledare?

Kursen är endast öppen för grundstudenter (inte doktorander) och är avgiftsfri. Alla deltagare erhåller ett intyg på att de deltagit.

Kursledare

  • Sandra Nilsson, e-post: sandra.nilsson@cs.lth.se, universitetsadjunkt vid Datavetenskap/LTH och pedagogisk utvecklare vid CEE/LTH
  • Torgny Roxå, e-post: torgny.roxa@lth.lu.se, universitetslektor vid CEE/LTH
  • samt normalt en studentamanuens vid CEE

Anmälan

Nästa workshop hålls den
30 augusti 2023. Anmälan skickas via e-post till Åsa Ahnfelt asa.ahnfelt@lth.lu.se 
senast den 25 augusti.

OBS! Skriv på anmälan när och var du ska eller har undervisat vid LTH. Blir det för många sökande tillämpas först till kvarn.

Information

Vänd dig till Sandra Nilsson 
sandra.nilsson@cs.lth.se om du har några frågor.

Page Manager: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2021-05-30