Tillämpad universitetspedagogik för övningsledare

Tillämpad universitetspedagogik för övningsledare är en kortare kurs/workshop för studenter som fungerar, skall fungera eller har fungerat som lärare vid någon institution på LTH (labbhandledare, övningsledare etc).

Deltagarna inbjuds till att under fyra timmar aktivt ta del av en del av det man vet kring hur man lär sig och hur man undervisar på en teknisk högskola. Huvudteman för kursen/workshopen är:

  • Vad är en bra övningsassistent (och en mindre bra)?
  • Vad är bra undervisning?
  • Hur lär sig studenter?
  • Vad förväntas av en övningsledare eller laborationshandledare?

Kursen är endast öppen för grundstudenter (inte doktorander) och är avgiftsfri. Alla deltagare erhåller ett intyg på sitt deltagande.

Kursledare

Anmälan

Anmälan skickas via e-post till Åsa Ahnfelt, asa.ahnfelt@lth.lu.se , senast 25 augusti 2021.

OBS! Skriv på anmälan när och var du skall eller har undervisat vid LTH. Vid överanmäld kurs tillämpas först till kvarn...

Kurstillfälle hösten 2021

Må 30/8  kl 17.15-21 (ca)

Blir preliminärt i lokal på campus, slutligt besked meddelas efter anmälningstiden gått ut.

Information

Lämnas av Sandra Nilsson, sandra.nilsson@cs.lth.se

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-05-30