Administrativ personal

Ida Åström, SI

Jag är administrativt ansvarig för SI-programmet på LTH, Lunds universitet. Jag samordnar SI-ledare och handledare som arbetar på civilingenjörsprogrammen, de internationella masterprogrammen, arkitektur och industridesignprogrammen samt ett antal gymnasieskolor i Skåne.

E-post: ida.astrom@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 37 15

Lisbeth Tempte, administratör

Jag är ansvarig för administrationen vid Genombrottet samt för stödet som ges till både doktorander och deras handledare. Mina uppgifter innefattar bl a schemaläggning samt kursantagningar rörande gemensamma forskarutbildningskurser och högskolepedagogiska kurser.

E-post: lisbeth.tempte@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 31 22

Åsa Ahnfelt, utbildningskoordinator

Jag är en av utbildningskoordinatorerna inom CEE:s administrativa team, med primärt fokus på karriärutveckling och fakultetens pedagogiska kurser för lärare. Jag arbetar med text, språkgranskning, intranät och Canvas i flera arbetsgrupper, och är koordinator för CEE:s styrelse. I min funktion utgör jag en brygga mellan CEE, Genombrottet, bibliotekets personal och SI-verksamheten inom LTH.

E-post: asa.ahnfelt@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 69 14

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-12-07