Skip to main content

Styrelsen

  • Kristofer Modig, ordförande, vicerektor LTH 
  • Andreas Jacobsson, professor, Avdelningen för matematisk statistik
  • Charlotta Nilsson, universitetslektor, Fysiska institutionen
  • Charlotte Sjödell, universitetsadjunkt, Institutionen för designvetenskaper
  • Anders Sonesson, universitetslektor, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU)
  • Martin Tunér, vicerektor LTH
  • Studentrepresentant utsedd av teknologkåren (TLTH)
Page Manager: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-12