Skip to main content

LTH:s Pedagogiska Akademi

LTH erbjuder sina lärare (ej doktorander) att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda och bli antagna till LTH:s Pedagogiska Akademi. Alla lärare som antas får den pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP) och en omedelbar löneökning motsvarande den som en docent får. Den institution där läraren verkar får dessutom en ökad tilldelning. 

Den lärare som söker ska i sin ansökan redovisa hur han eller hon över tid, medvetet och systematiskt, strävat efter att utveckla studenternas lärande i sitt eget ämne samt hur han eller hon verkat för att göra erfarenheterna av sitt eget pedagogiska arbete tillgängliga för andra. Den lärare som söker ska även kunna problematisera och reflektera kring sina pedagogiska handlingar med hjälp av litteratur och andra källor, och redovisa hur han eller hon med hjälp av dessa utvecklat sitt tänkande kring lärande och undervisning. 

Kursen Workshop - Den pedagogiska portföljen har inte någon formell koppling till den Pedagogiska Akademin, utan det är en kurs för alla lärare som vill öka sin förmåga att skriva en väl genomtänkt och reflekterande pedagogisk portfölj. Kursen följer riktlinjerna för pedagogiska portföljer som de beskrivs i dokumentet om LTH:s Pedagogiska Akademi (2022-01-17, se ovan) och inom ramen för kursen kommer även den Pedagogiska Akademin att diskuteras. Kursen ingår i den behörighetsgivande pedagogiska utbildningen vid LTH.  

Kurssida (på engelska, öppnas i ny flik)

Inlämning

Lämna in din ansökan när som helst under året, men vi har bara en bedömningsomgång per år så senast den 31 januari behöver vi ha din portfölj för att den ska bedömas under innevarande år. Bedömningen sker sedan under mars-maj samma år.

Skicka din ansökan som pdf till etp@lth.lu.se. Separat, men till samma adress, skickar prefekt sitt yttrande - märkt med ETP, yttrande, årtal och den sökandes namn.

Ska du söka ETP?

Från mitten på december till mitten på januari erbjuder CEE stöd och coachning till dem som avser att söka ETP. Stödet är till för dig som kommit långt i din lärargärning och har en väl genomarbetad pedagogisk portfölj att utgå ifrån.

Återkoppling sker i två steg där det första innebär kollegial återkoppling baserad på LTH:s kriterier för ETP. Efter det ges återkoppling av Elisabeth Nilsson och Jenny Schelin, båda universitetslektorer med mångårig erfarenhet av ETP-processen och bedömning av pedagogiska meriter.

Coachingen startar med en workshop den 3/12 2024 kl 9:15-12:00.

Page Manager: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2021-11-22