LTH:s Pedagogiska Inspirationskonferens

LTH:s Pedagogiska Inspirationskonferens är en återkommande konferens för att öka möjligheterna till samverkan och utbyte av pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Konferensen har ägt rum sedan 2003 och arrangeras av CEE.

Med utgångspunkt i det stora intresset för inspirationskonferensen arrangerar Lunds universitet numera en universitetsgemensam utvecklingskonferens vartannat år, vilket lett till att LTH:s egen konferens numera endast arrangeras vartannat år, då den universitetsgemensamma konferensen inte går. 

Nästa konferens

LTH:s 11:e Pedagogiska Inspirationskonferens 9 december 2021:
(konferensen var ursprungligen planerad till december 2020, men har skjutits upp till december 2021 på grund av Covid-19)

 • Call for papers (PDF, 262 kB, ny flik)
  — förslag till bidrag lämnas senast 23 september 2021 (ca 300 ord)
  — antagna bidrag meddelas senast 10 oktober
  — fulltext (ca 1300 ord) skall föreligga senast 8 november (instruktioner och mallhänvisningar finns i det mail alla accepterade konferensbidrag får, skickat till bidragsinlämnaren)
 • Inbjudan (PDF, 267 kB, ny flik)
 • Anmälan (senast 25 november, öppnar 8 oktober)
 • Program
 • Proceedings
 • Frågor kring konferensen besvaras av Roy.Andersson@cs.lth.se

Proceedings från samtliga konferenser

Enskilda konferenssidor

Sidorna innehåller program, proceedings, mm.

Kontaktinformation

Åsa Ahnfelt

E-post:
asa.ahnfelt@lth.lu.se

Roy Andersson

E-post:
roy.andersson@cs.lth.se

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-12-07