Skip to main content

LTH:s Pedagogiska Inspirationskonferens

LTH:s Pedagogiska inspirationskonferens är en återkommande konferens för att öka möjligheterna till samverkan och utbyte av pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Konferensen har ägt rum sedan 2003 och arrangeras av CEE på LTH.

På grund av det stora intresset för inspirationskonferensen ordnar Lunds universitet numera en universitetsgemensam utvecklingskonferens, vilket lett till att LTH och Lunds universitet alternerar och att respektive konferens endast arrangeras vartannat år. 

Kommande konferens

LTH:s 13:e pedagogiska inspirationskonferens är planerad att gå av stapeln i december 2025. Våra konferenser hålls till största delen på svenska, men som deltagare är du mycket välkommen att skriva, tala och presentera på engelska.
När konferensen närmar sig kommer du att hitta info här om:

  • Call for papers 
  • Inbjudan  
  • Anmälningsformulär 
  • Program 
  • Proceedings

Proceedings från tidigare konferenser

Enskilda konferenssidor

Sidorna innehåller program, proceedings mm.

Kontaktinformation

Åsa Ahnfelt
asa.ahnfelt@lth.lu.se

Roy Andersson
roy.andersson@cs.lth.se

Aktuella konferenser

Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens - äger rum 14 november 2024 på Forum Medicum.

SUHF:s NU-konferens äger rum 17-19 juni 2024 i Umeå och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning.

Norska MNT-konferensen hålls nästa gång 2025.

EuroSoTL anordnas preliminärt nästa gång 2025. 

Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar går nästa gång hösten 2025 på BTH.

Page Manager: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-07