Skip to main content

Fjärrlåna

Om du vill låna en bok eller en artikel som inte finns vid Lunds universitets bibliotek kan den lånas in från ett annat bibliotek i Sverige eller utomlands.

Böcker

Böcker som inte finns på något bibliotek vid Lunds universitet kan beställas som fjärrlån. Endast material som är tänkt att användas i studie- eller forskningsändamål kan beställas, vill du fjärrlåna material för andra syften så bör du vända dig till ditt folkbibliotek. Det kostar ingenting att fjärrlåna böcker från andra nordiska bibliotek, däremot tillkommer en kostnad för böcker som lånas från övriga världen.

Böcker som fjärrlånats hämtas på ditt hemmabibliotek men kan återlämnas på valfritt LU-bibliotek. För E-böcker gäller andra regler men det finns ofta möjlighet att beställa delar eller kapitel ur en bok.

Artikelkopior

Artikelkopior kostar 80 SEK per artikel. Om du är student betalar du kontant och hämtar kopiorna på hemmabiblioteket. Om du är anställd vid LTH faktureras kostnaden internt och artikeln skickas till dig

Beställa

Logga in i fjärrlånebeställning med LUCAT eller studentkonto. Första gången du beställer måste du först kontrollera/komplettera dina uppgifter. Fjärrlånebeställning använder du främst till att beställa artiklar du inte kommer åt i fulltext eller böcker du inte hittar i Libris.

Beställa fjärrlån direkt i LIBRIS

Du kan beställa böcker som inte finns vid något av LU:s bibliotek direkt i LIBRIS. För att det ska fungera måste du först skapa ett personligt låntagarkonto. Det du beställt kan sedan hämtas vid ditt hemmabibliotek, oftast inom 10 dagar. Du meddelas per e-post när ditt fjärrlån finns att hämta.

Registreringsformulär för Libris låntagarbeställningar för (på Libris webbplats):

Libris informationssida om låntagarbeställningar

Fjärrlån direkt i LIBRIS

Välj ditt LTH-bibliotek och registrera dig, så blir det lite enklare att beställa böcker från andra bibliotek.

Page Manager: bib@lth.lu.se | 2022-04-08