Skip to main content

Aktiviteter och event

Öppet seminarium: Varför så höga elpriser?

Varför är elpriserna så höga – och vem kan göra något åt dem? Alla är välkomna när forskare och företrädare för näringsliv diskuterar frågan under ett seminarium i Palaestra.

Många är oroade över höga elpriser och risken för brist på el. Hur har vi hamnat här – och vad är det som påverkar priset vi betalar? Vilka lösningar finns för framtiden?

LTH arrangerar seminariet ”Varför så höga elpriser?” för att hjälpa allmänheten att förstå orsak och verkan kring dagens elproblematik och ringa in kunskap kring vilka möjliga lösningar som finns. Det kommer också att finnas utrymme för publiken att ställa frågor.

Medverkande:

Pernilla Ademar, affärsutvecklingschef vid energihandelsbolaget Modity
Bengt Ekenstierna, tidigare VD på Eon och numera styrelseledamot i Statskraft
Magnus Genrup, professor i kraftverksteknik, LTH
Olof Samuelsson, professor i industriell elektroteknik och automation, LTH
Kerstin Sernhed, lektor i energihushållning, LTH

Ingen föranmälan krävs – det är "först till kvarn"-principen som råder.

Tid: 7 november, kl. 17.30-19.00
Plats: Palaestra, Universitetsplatsen Lund

Varmt välkommen!

Till LTH:s startsida för alumner

Pris för särskilt framstående avhandlingsarbete

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta delar ut Sparbanken Skånes pris till en nybliven doktor vid LTH för särskilt framstående avhandlingsarbete.

Priset ska delas ut till en person för god forskning inom företrädesvis miljö och hållbar utveckling, som är till gagn för utveckling av näringsliv och samhälle. 

Prissumman är 100 000 kronor. Stipendiet delas ut i samband med examenshögtiden i maj.

Page Manager: alumni@lth.lu.se | 2022-02-23