Skip to main content

Doktorander

Jennifer Löfgreen

Jag är doktorand vid Institutionen för designvetenskaper. Min handledare är Torgny Roxå, universitetslektor vid CEE. Jag är också pedagogisk utvecklare och har tidigare disputerat i kemi. 

E-post: jennifer.lofgreen@lth.lu.se

Oddfrid T. Kårstad Førland

Jag är doktorand vid CEE. Mina handledare är Torgny Roxå och Thomas Olsson, universitetslektorer vid CEE samt førsteamanuensis Lucas Jeno vid Universitetet i Bergen. Jag är anställd på bioCEED - Center for excellence in Biology Education vid Universitet i Bergen, Norge.

E-post: oddfrid.forland@uib.no 
Telefon: +47 48 00 18 53

Page Manager: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-07