Doktorander

Annika Fjelkner

Jag är doktorand vid Institutionen för designvetenskaper. Mina handledare är Torgny Roxå, universitetslektor vid CEE och Katarina Mårtensson, universitetslektor vid AHU. Jag är anställd vid Högskolan i Kristianstad.

E-post: annika.fjelkner@hkr.se 

Jennifer Löfgreen, universitetsadjunkt

Jag är pedagogisk utvecklare med bakgrund inom kemi (doktorerade 2013) och har speciella intressen för kommunikation inom naturvetenskap och teknik, samt i hur doktorander inom STEM-områdena utvecklas som universitetslärare. Jag undervisar i högskolepedagogik, scenföreställning, akademiskt skrivande och muntlig presentation. Jag samarbetar också med LTH för att bättre integrera kommunikationsträning och feedback i grundläggande ingenjörskurser.

E-post: jennifer.lofgreen@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 04 48

Oddfrid T. Kårstad Førland

Jag är doktorand vid CEE. Mina handledare är Torgny Roxå och Thomas Olsson, universitetslektorer vid CEE samt førsteamanuensis Lucas Jeno vid Universitetet i Bergen. Jag är anställd på bioCEED - Center for excellence in Biology Education vid Universitet i Bergen, Norge.

E-post: oddfrid.forland@uib.no 
Telefon: +47 48 00 18 53

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-12-07