Skip to main content

Nyheter

27 March 2023

Lampans LED-teknik framhålls ofta för sina fördelar – att den är energisnål, att den håller länge och att tekniken går att styra på olika sätt. Men att LED-lampan kan ge upphov till flimmer nämns inte lika ofta. En av anledningarna är att det saknas kunskap om hur fenomenet ska mätas och hur hälsan påverkas. Det vill ljusforskarna vid LTH ändra på, [...]

22 March 2023

KRÖNIKA. Det är många komponenter av stadsbyggnad som studenterna tränas i och övar upp en förståelse för – och som de tar med sig när de lämnar A-huset på LTH. Det skriver Louise Lövenstierne, universitetslektor på Institutionen för arkitektur och byggd miljö.

20 March 2023

Trots att sötlupin, bovete och amarant är både nyttiga och klimatvänliga grödor äter vi dem sällan. Ingenjörsstudenter i livsmedelsteknik har nyligen experimenterat fram helt nya produkter där dessa spelar en nyckelroll – och kanske ger en fingervisning om utbudet i framtidens matbutik.

20 March 2023

Elkrisen och de kraftigt höjda priserna ställer till problem för många. Samtidigt kan det vara den knuff såväl byggbransch som privatpersoner behöver för att komma igång med energirenoveringar i stor skala. Det säger Ricardo Bernardo, lektor och avdelningsföreståndare för Energi och byggnadsdesign vid LTH.

14 March 2023

Året var 1994. Då hävdes förbudet mot flervåningshus med trästomme i Sverige. Efter närmare 30 år märks en ny byggboom i materialet som enligt forskningen nästan alltid är bättre ur klimatsynpunkt än stålet och betongen. Men LTH-professorn Sven Thelandersson varnar för trähusbyggandets fällor.

13 March 2023

I framtiden kan lokalt skördade byggmaterial bidra till att bygga fastigheter med betydligt lägre miljöpåverkan än i dag. I ett nytt projekt undersöks möjligheterna för ett cirkulärt fasadsystem som byggs med material som hampa, träfiber och fårull.

10 March 2023

Med mikroskopets hjälp kan nanokristaller bli nya halvledare – och ”för studier av nanomaterials atomära uppbyggnad och dess karakterisering med hjälp av in-situ-elektronmikroskopi” ger Kungl. Vetenskapsakademin Göran Gustafssonpriset i kemi till Kimberly Dick Thelander, professor i materialvetenskap vid LTH.

10 March 2023

NanoLund vid Lunds universitet har etablerat ett strategiskt, långsiktigt samarbete med Olle Engkvists Stiftelse som avser att stödja utrustning till Nanolab Science Village med 100 MSEK fördelat över fem år.

7 March 2023

Involvera användaren när fastigheten renoveras, uppmanar Elna Jönsson, som nyligen disputerat med en avhandling om arbetsmiljö och användarmedverkan under renoveringsprojekt.

desc
27 February 2023

Hans Hanson, professor i teknisk vattenresurslära vid LTH, har tilldelats årets The Coastal Award för sin forskning inom erosion och kustnära vetenskap.