Nyheter

desc
20 January 2022

19 January 2022

Två globala forskningsinitiativ tilldelas gemensamt nio miljoner kronor från Underwriters Laboratories (UL) för att öka kunskapen om skogsbränder. I samarbetet ingår internationella brandforskningsorganisationer och universitet, och Lunds universitet är ett av lärosätena som medverkar i konsortiet som genomför forskningen. Margaret McNamee, professor i Brandteknik, är ansvarig för LTH:s medverkan inom partnerskapet.

10 January 2022

LTH-forskarna Carmelo D’Agostino och Lea Fünfschilling har fått European Research Council (ERC) Starting Grant för forskning om automatiserade fordon och innovations- och kunskapsdynamik.

27 December 2021

En mångårig flaskhals inom teknikutveckling har varit hur man ska få processorer och minnen att arbeta snabbare tillsammans. Nu har forskare vid LTH presenterat en ny lösning där en minnescell är integrerad med processorn, så att beräkningar kan utföras mycket snabbare då de sker inne i själva minneskretsen.

22 December 2021

Elva kompetenscentrum får dela på 600 miljoner från Energimyndigheten för att accelerera omställningen bort från fossilsamhället och stärka Sveriges konkurrenskraft. LTH koordinerar ett kompetenscentrum och medverkar i ytterligare tre.

21 December 2021

Inspirerade av skalbaggen Bombardier har en ny reningsteknik tagits fram som minskar utsläppen av skadliga kväveoxider. Tekniken, som har vidareutvecklats av forskare i förbränningsmotorer vid LTH i ett multidisciplinärt samarbete med Swedish Biomimetics 3000 och Energimyndigheten, har nyligen köpts av Faurecia, som är en stor leverantör till fordonsindustrin.

21 December 2021

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in 41 nya akademiledamöter, två av dem kommer från Lund.

21 December 2021

Supraledare är en hörnsten i bland annat kvantdatorer och partikeldetektorer. Ett vanligt problem är dock att effektiviteten försämras av olika störningar. Nu har forskare vid bland annat LTH genom högprecisionsmätningar kommit ett steg närmare en förklaring till vad det är som händer. Resultaten publiceras nu i Nature Physics.

20 December 2021

I en tid av globala utmaningar behöver vi belysa komplexa problem utifrån olika perspektiv och utgångspunkter – för att finna de mest välfungerande lösningarna. I det perspektivet är det uppenbart att internationella band som LTH:s studenter och medarbetare knyter leder till industri- och samhällsnytta. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

17 December 2021

Elva projekt får finansiering av forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället. Över 100 miljoner delas ut. Två av projekten leds från Lund.